Mariaväxter och folktro

Glavamadonnan

Jag fascineras av de växter som uppkallats av jungfru Maria, eller de växter som på något vid förknippas med henne.

Maria fick inta våra nordiska gudinnors plats. Spåren av Marias stora betydelse kom att leva kvar genom, och i, naturen.

Under medeltiden fanns det minst ett Mariaaltare och en madonnafigur i varje kyrka.

Flertal kyrkor var helgade åt jungfru Maria. Mariaaltaret hade en viktig funktion för de nyblivna mödrarna, som offerplats. Kvinnan troddes få lindring vid förlossningar om hon fick vidröra en Mariabild. Färgflagor, träflisor och även Jesusbarnets huvud, eller hela Jesusbarnet, har avlägsnats från Mariabilder.

Vi kan se attribut såsom lin, nycklar, nålar i de folkliga växtnamnen; Jungfru Marie lin (jungfrulin), Jungfru Marias nåldyna (lomme), Jungfru Marias nycklar (gullviva).

Denna läsning är beskydd för att begränsa elden innan elden tändes i bakugnen:

Jungfru Maria bredde ut sin kappa den blå, där på uppkölnade hon en eld. Hon sade: ”Du skall hemma bliva och ej i byen gå.”

Daggkåpa

Daggkåpan, Jungfru Marie kåpa, ses i läsningar mot sjukdomar och till beskydd. Maria beds att breda ut sin mantel.

Glavamadonnan finns i Glava kyrka och är tillverkad på 1200-talet. Hon är gjord i ek. Hennes mantel har varit målad i blått och rött och glorian på ryggstycket har förmodligen varit förgylld.

Glavamadonnan

Om du vill lära dig mer om Mariaväxter och folktro är du välkommen att delta i ”Mariaväxter och folktro” den 18-19/8 2018 (se kalender).