Uncategorized

I kraftens spår…

Glösa bjuder på sin kraft. Glösa bjuder på förnimmelser för sinne o öga om en svunnen tid. En tid då det viktiga var viktigt. Något annat fanns inte. Vad håller ditt liv i sin väv? Asar och alfer Asar och alfer delar makten Asarna red över regnbågsbron med frostvita vapen, skymtade fjärran i Järnskogsmörkret drypande […]