Att vandra i Hildegard von Bingens spår i Rhendalen

Att besöka Hildegardland är en lisa för själen!

Tyskland i Rhendalen så här års behöver inte betyda snö och kyla, snarare är det så att våren vilar i luften.

Rosenknopp

Ros hos nunnorna i klostret i Eibingen

För varje resa jag gör hit blir insikterna fler och relationen till Hildegard och hennes tankegångar djupare. Idag hade jag ett fantastiskt möte med en kvinna som studerat Hildegards texter och visioner under många år. Jag fascineras över Hildegards bredd och djup och hur hennes kunskaper kan användas i vardagen; tillexempel hur kryddor och örter är medel för livet (livsmedel). Det faktum att Hildegard blev 81 år, hon levde mellan åren 1098 och 1179, under en tidsepok där människans medelålder var runt 40-år ger mig ännu mer att fundera över. Vad gjorde hon för att hålla sig vid god vigör?

Eibingen

Abtei S:t Hildegard, Rüdesheim am Rhein.

Klosterbutik

Klosterbutiken som drivs av nunnor är en skatt för alla Hildegardvänner! Här finns böcker, kryddor, mycket goda viner och andra spännande produkter.

Att jag känner vår i luften är inte bara genom Rhendalens gröna gräsmattor, rosknopp och ringblommor i blom, utan främst att ny friska vindar väntar och inspirerar Lövjerskan i arbetet med bland annat Hildegard!

Grön kraft hotel Hildegard forum

”Det finns en kraft från evigheten och denna kraft är grön”

Hildegard von Bingen