Ceremonier

Ceremoniell själavård

Enskilt eller grupp.

Detta är ett starkt transformerande arbete och behövs oftast flera träffar och vi bokar utefter dina gynnsammaste förutsättningar (heldag eller flera träffar. Vi inleder med vägledning. Ceremoniell själavård består av planering, genomförandefas och uppföljning. Du är själv delaktig i ceremonin på det vis du känner dig trygg med och vi finner tillsammans.

Ceremonier, övrigt

Ceremonier för livets olika övergångar; namngivning, vigsel, begravning/minnesstund

Ceremonier i anslutning till de olika månfaserna

Ceremonier i anslutning till de olika årstidernas växlingar

Ceremonier för att välsigna och rena (ett hem, en arbetsplats)

Cermonier då man står inför förändringar (skilsmässa, flytta, byta jobb)

Ceremonier för att inviga sitt nya liv

Att skåla i björksav är att bli både renad, stärkt och invigd det nya.