Ceremonier

Ceremoniell själavård

Enskilt eller grupp.

Ceremonier är starkt transformerande och har använts av människor i alla tider, för olika syften.

Ceremoniell själavård består av planering, genomförandefas och uppföljning. Du är delaktig i förberedelser och ceremonin på det vis du känner dig trygg med och vi finner tillsammans.

Ceremonier, övrigt

Ceremonier för livets olika övergångar; namngivning, vigsel, begravning/minnesstund

Ceremonier i anslutning till de olika månfaserna

Ceremonier i anslutning till de olika årstidernas växlingar

Ceremonier för att välsigna och rena (ett hem, en arbetsplats)

Cermonier då man står inför förändringar (skilsmässa, flytta, byta jobb)

Ceremonier för att inviga sitt nya liv

Ceremonier enligt önskemål

Att skåla i björksav är att bli både renad, stärkt och invigd det nya.