Ceremonier

Ceremoniell själavård

Enskilt eller grupp

Söker du en väg som gör det möjligt för dig att rikta ditt fokus mot det du verkligen vill utveckla och vara i, i ditt liv?

Hur kan du vara i starkare kontakt med din inre längtan och vägledare?

Du får genom vägledning och ceremoniellt arbete stöd och vägledning genom de fyra elementen; luft, eld, vatten och jord.

För detta transformerande arbete behövs flera träffar och vi bokar utefter dina gynnsammaste förutsättningar (heldag eller tre träffar). Arbetet kräver planering, genomförandefas och uppföljning. Du är själv delaktig i ceremonin på det vis du känner dig trygg med och vi finner tillsammans.

Ceremonier

Ceremonier för livets olika övergångar; namngivning, vigsel, begravning/minnesstund

Ceremonier i anslutning till de olika månfaserna

Ceremonier i anslutning till de olika årstidernas växlingar

Ceremonier för att välsigna och rena (ett hem, en arbetsplats)

Cermonier då man står inför förändringar (skilsmässa, flytta, byta jobb)

Ceremonier för att inviga sitt nya liv

tunnel