Ceremoniledare/Naturprästinna

Jag tar emot mindre grupper och enskilda för undervisning i att hålla och leda ceremonier.

Ur innehållet: element, väderstreck, åkallan, att skriva tal, syfte med ceremonier, liminalitet,, altare och symbolik, övriga verktyg som är bra att ha i ceremoniellt arbete, gåvor till naturen, örter och växter i ceremonier, månens faser, veckodagar och tid på dygnet för olika syften, inblick i runornas värld, årstider och årshjul med mera.

Människor har i alla tider sökt och behövt metoder för att manifestera förändringar och övergångar i livet. 

Övergångsriter är något jag särskilt vurmar för eftersom dessa kan hjälpa oss att släppa taget om saker och ting som inte längre gynnar oss. Sådant tar energi från oss i vardagen och den kraften kan användas till annat istället!

Att följa månens faser ger tydlighet när man vill starta nya projekt eller visa tacksamhet till universum.  

Mitt arbete har den nordiska traditionen som utgångspunkt.  Jag har gått två längre utbildningar inom ceremoniellt ledarskap; Eta Christensson, Höör och Sophiatemplet, Stockholm. Jag har även inspirerats av andra traditioner i olika delar av världen under mina resor och studier; Nordamerika, Mexico, England, Skottland och Tuva i Sibirien. 

Upplägg och priser. Vid vår första träff, heldag, får du ett kompendium vars innehåll fungerar som manual för att hålla ceremonier. Du får uppgifter att arbeta med och presentera vid vår andra träff, heldag, som vi går igenom tillsammans. Du ges möjlighet till vägledning och att dryfta funderingar om ditt arbete. Vill du gå vidare och lära dig vigselceremoni och namngivning kan du gå ett tredje och fjärde steg, två halvdagar. Pris för första steget: 4.400kr, andra steget: 3.300kr, tredje och fjärde steget (två halvdagar): 2.800kr. Priserna är inklusive moms. 

Du är välkommen att höra av dig om önskemål om datum. Just nu finns möjlighet att ta emot enskilda elever under framförallt veckodagar. 

Godkänd för F-skatt.