Frau-Hollle-Stein, Der Altarstein

Mitt möte med Holda, Frau Holle,  ledde mig inte bara till ett heligt berg utan även till två fantastiska människor som kan allt om denna plats! Vi fick en utomordentligt fin vandring till några av de platser i Frau Holles spår som inte ligger efter bergets vandringsleder av Ute och Wilfried Richert. För att finna platser som ej är utmärkta på karta kan man behöva vara känd med markerna!

paret Richert

Ulrika Jäger, Ute och Wilfried Richert på väg till Frau-Holle-Stein (Der Altarstein). Foto Tommy Jonsson

Wilfried Richert, som skrivit boken ”Das Mysterium der Frau Holle, das Märchen, die heiligen Orte, der Mythos, die Botchaft” har tillsammans med sin fru Ute bott många år på orten och vilka kan tänkas vara bättre guider! Boken är mycket intressant och handlar bland annat om de heliga platserna som finns på berget Hohen Meissner och som är knutna till Frau Holle.

boken

Altarstenen, som även kallas Frau-Holle-Stein, finns tillsammans med två andra stenar på en liten höjd, cirka 800 meter från tjärnen, Frau-Holle-Teich, mitt i skogen. Snön och kylan till trots fick vi en magisk stund tillsammans på platsen. Det kändes att stenarna samverkar med varandra. Frau-Holle-Stein, själva altarstenen, har stenplattor på sidorna som går att sitta på och ett hålrum. Ett mycket kraftfullt naturaltare som jag längtar efter att besöka igen! Gärna när snön har smält.

Vi höll en meditativ ceremoni på platsen som i sin tur inbjöd till att få runor sjungna. Vi skapade en vacker stund tillsammans!

Känner du att du dras till trakten? Lövjerskan planerar en kraftplatsresa till Frau Holles heliga berg! Du kan lämna din intresseanmälan till Ulrika Jäger.

Der Altarstein

Frau-Holle-Stein