Lövjeri- den magiska delen

Jag har längtat så mycket efter att komma igång med kreativt skapande igen efter ett långt uppehåll i och med flytt med allt vad det innebär.

Tiden så här års är tung för många. Men mörkret får oss även att tvingas blicka inåt och där finns ofta en skatt att finna.

Så nu har det hänt. Min kreativitet och alla idéer som legat som små fröer och väntat på att bli vattnade och få näring spirar nu och växer!

Ritualolja Lady Datura. Instruktioner medföljer.

Ritualolja Fri. Instruktioner medföljer.

Ritualolja kärlek. Instruktioner medföljer.

Megabeskydd. Instruktioner medföljer.

Spiderwoman. Ritualolja för dig som söker din klan och önskar nätverka.

Efter förfrågningar och önskemål så planeras workshops i häxkonst. Detta går givetvis hand i hand med lövjeriet, samma sak- olika namn. Dessa workshops är inriktade på produkter och verktyg du har användning för i ditt utövande som lövjerska, häxa, magiker, prästinna eller vad du väljer att kalla dig. Materialet kan skilja sig i vissa avseenden mot för vad jag brukar använda i lövjeri därav har jag valt att kalla dessa workshops för ”häxkonst”.

Det blir några tillfällen under nästa termin; ett par fredagskvällar och någon lördag.

Flora är en bra hjälpreda och inspiratör.

I kraftens spår…