Heligt möte med Holda

För drygt ett år sedan mötte jag ett kraftfullt kvinnligt väsen som presenterade sig för mig som Holda. Jag visste inte vem hon var, då.  Efter att ha fått vägledning av henne och lärt känna henne har jag inte bara funnit böcker och sagor om henne utan fått ett minst sagt vidgat perspektiv av en stark feminin kraft sprungen ur moder jord!

Det är mycket symbolik och arketyperna är starka i myten om Holda. Myten är sprungen ur fruktbarhetsdyrkan och Holdas namn är många; Frau Holle, Hulde, Gode, Herke, Frekka. Bröderna Grimm har skrivit ner ett stort antal sagor, sägner och myter och de har även skrivit ner myten om Holda. I svensk saga heter Holda ”Flädermor”. När muntliga berättelser nedtecknas så avstannar deras utveckling och fortlevnad. Så den dagen orden nådde pappret avstannade den muntliga berättelsen. Många sagor har en gång varit människors vardag. Om vi ger oss tid att läsa sagorna med ögon som ser att det inte ”bara” är en saga, om vi låter sagan berätta vad som ligger bortom orden, om vi ser och lyssnar till deras symbolik och metaforer så har vi en skatt om tidens tro.

Holda lever kvar i Tyskland och hon hedras på flertal platser. Holda är den stora Gudinnan.

Frau-Holle-2

Det finns platser med stark förbindelse till hennes läkande naturkrafter, krafter till initiationsriter. Fruktbarhet- liv och död är två aspekter som vandrar med henne. Holda är fylld av kärlek och ljus. Hon vet vad mörker är, grottan, brunnen och underjorden är några av hennes heliga platser.

Mitt möte med Holda har förändrat min vardag.

Fortsättning följer!