Holle

 

Todstein

Abteröder Bär. Foto: Ulrika Jäger

Under en tågresa när jag åkte från Stockholm till Östersund satt jag och tänkte mycket på en vän som var sjuk. Så dök plötsligt ett kvinnligt väsen upp för mitt inre seende och hon presenterade sig som Holda. Jag kände tillit till henne och hon hjälpte till att skicka läkande krafter till min vän. Detta var i början av 2015. Holda fortsatte att vägleda mig och genom detta fann jag Holle, eller Frau Holle som hon heter i Tyskland.

Frau Holle Teich

Frau Holle Teich. Foto Ulrika Jäger

Mitt möte med Holda, som jag i fortsättningen benämner Holle, ledde mig bland annat till en författare som skrivit om henne och till de platser i Tyskland där det förekommit en form av kult av henne, särskilt vid Meissner, i Hessen. Mitt hjärta och hela mitt väsen ville till platserna jag blivit vägledd till.

Mondsee

Mondsee. Foto: Ulrika Jäger

Jag kontaktade Wilfried Richert som skrivit ”Das Mysterium der Frau Holle. Das Märchen, die heligen Orte, der Mythos, die Botschaft” och vi fick en fin kontakt som har resulterat i många timmars givande och utvecklande disussioner. Som titeln säger handlar boken om sagan om Frau Holle, de heliga platserna som är knutna till henne, myten och budskapen därur.

Ingången till Hohlstein, Holles grotta. Foto: Ulrika Jäger

Holle drog i mig så starkt så i januari 2016, snön till trots, åkte jag hennes heliga berg.  Wilfried och hans hustru Ute tog emot mig i sitt hem i Bad- Sooden-Allendorf där vi hade givande diskussioner om Holle, om runor, om naturen. Dagen därpå vägledde de mig på det heliga berget Hohe Meissner till de platser som är knutna till Holle. Några av platserna finns utmärkta på vissa kartor medans andra platser kräver annan typ av guidning. Jag har efter detta besök varit där ytterligare några gånger-

Predikosten Seesteine

Seesteine. Ser du kvinnoprofilen? Foto: Ulrika Jäger

Bröderna Grimm var tyska språkforskare och samlade in folksagor. Anledningen till deras arbete var framförallt att kartlägga det tyska språkets historia. Som en biprodukt av sitt arbete med att undersöka det tyska språket publicerade bröderna åtskilliga sagor som tidigare förts vidare genom muntlig tradition. Den första upplagan av deras sagosamling Bröderna Grimms äventyr, ”Kinder- und Hausmärchen”, kom ut 1812. Sagan om Frau Holle heter Flädermor på svenska, fläder heter ”Holunder” på tyska.

See steine trappa

Seesteine. Foto: Ulrika Jäger

Frau Holle är förbunden med berg, grottor, dammar och källor. Hon är den kvinnliga urprincipen och är ett starkt fruktbarhetsväsen. Orten, Bad Sooden-Allendorf, ligger vid berget Hohe Meissners fot och har en lång tradition som kurort och är så ännu idag. Ett flertal rehabiliteringscenter finns på orten där man behandlar bland annat astma, utmattning, depression och även cancerpatienter.

Väktare vid Altarstein. Foto: Ulrika Jäger

Det är möjligt att Lövjerskan framöver ordnar resor till det heliga berget. Då  ges du en unik möjlighet att guidas på platsen och att arbeta med din egen urkraft på en plats där en ursprunglig kult verkat. Du kan kontakta mig om du är intresserad av detta.

Utsikt från Kalbe. Foto: Ulrika Jäger

altarstenen

Altarstein. Foto: Ulrika Jäger

Man kan ta del av sagan om Flädermor, den som bröderna Grimm nedtecknat, och tar del av vad det är som beskrivs. Genom att avkoda sagan får man ta del av dess ursprungliga budskap, så långt det är möjligt. Här finns slända, guld, äpplen, bröd och ugn för att nämna något ur symboliken. Sagan har påverkats av- och anpassats till kristendom och tidens seder och bruk. Vad kan den ge oss idag? Är Holle motsvarigheten till gudinnan Hel? Frigga? Freja? Hon är mer än så. Det handlar om födelse, liv och död. Hur har Holle samband med Odens vilda jakt? Hur ser sambanden ut mellan Holle och vårt nordiska arv? Hör berör begreppet liminalitet då myten handlar om initiationsriter.

På väg ner från Kalbe porlar en källa med gott vatten. Foto: Ulrika Jäger

Markerna på Meissner är mycket kraftfull. En helig plats. En kraftplats.

Kitzkammer

Kitzkammer. Foto: Ulrika Jäger

Här är sagan om Frau Holle, Flädermor, som Bröderna Grimm återger den:

Frau Holle Wilfrieds sagobild

Schulwandbild Dresden 1905, Johann Felix Elssner. Brüder Grimm Gesellschaft.

En änka hade två döttrar, varav den ena var vacker och flitig, och den andra, var ful och lat. Men änkan tyckte mycket mera om den fula och lata, eftersom hon var hennes egen dotter, och den andra, vackra och flitiga dottern, var tvungen att uträtta allt arbete och vara Askungen i huset.

Den stackars flickan var tvungen att var dag sätta sig vid en brunn utmed stora landsvägen och spinna så mycket så att skinnet sprack under hennes naglar så blodet sipprade ut. Nu bar det sig så, att sländan en dag var alldeles blodig. Flickan böjde sig ned och ville tvätta av den i brunnen. Men då föll sländan ur hennes hand och rullade ned i vattnet. Flickan grät och sprang till sin styvmor och berättade om sin olycka för henne. Men styvmodern bannade henne så häftigt och var så obarmhärtig, att hon sade:

– Har du låtit sländan falla i vattnet, så tag upp den igen.

Då gick flickan tillbaka till brunnen, och visste inte hur hon skulle bära sig åt. Och i sin hjärtans ångest så hoppade hon ned i brunnen för att ta upp sländan.

goldmarie

Sagan lever på Meissner! Foto: Ulrika Jäger

Flickan förlorade sansen, och då hon vaknade och åter blev till sinnes, så var hon på en vacker äng, där solen sken, och många tusen blommor stod. På denna äng, vandrade hon framåt och kom till en bakugn, som var full med bröd. Och brödet ropade:

– Ack, tag ut mig, tag ut mig, annars brinner jag upp; jag är för länge sedan gräddad.

Då gick den vackra och flitiga flickan fram och tog ut allting med brödspaden, det ena efter det andra. Och sedan gick hon vidare, och kom till ett träd, i vilket det hängde fullt med äpplen, som ropade till flickan:

– Ack, skaka mig, skaka mig, vi äpplen är mogna allesammans.

Då skakade flickan trädet, så att äpplena föll ned som i ett regn, och skakade tills inte ett enda satt kvar; och när hon hade lagt ihop allesammans till en hög, så gick hon vidare. Slutligen kom hon till ett litet hus, ur vilket en gammal gumma tittade fram, men eftersom gumman hade så stora tänder, så blev flickan rädd och ville springa därifrån. Men den gamla frun ropade efter henne:

-Varför är du rädd, kära barn? Stanna hos mig, och om du förrättar allt arbete inomhus ordentligt, så skall du få det bra. Du måste bara vara noga med att bädda min säng väl, och flitigt skaka kuddarna, så att fjädrarna flyger. Då snöar det i världen. Jag är Flädermor.

Eftersom gumman talade så vänligt till henne, så fattade flickan mod, samtyckte, och gav sig i tjänst hos henne. Flickan uträttade också allt till hennes belåtenhet och skakade hennes kuddar så duktigt, att fjädrarna flög omkring som snöflingor. Därför levde hon också ett angenämt liv hos henne, behövde aldrig höra något ont ord, och fick både kokad och stekt mat varenda dag.

När hon nu hade varit en tid hos Flädermor, så blev hon sorgsen till sinnes, och visste i början inte själv vad som fattades henne, men slutligen märkte hon att det var hemlängtan, fastän hon hade det så många tusen gånger bättre här än hemma, så längtade hon i alla fall hem. Slutligen så sade hon till sin matmor:

– Jag har fått hemsjuka, och hur bra jag än har det här nere, så kan jag inte stanna. Jag måste åter upp till de mina.

Flädermor sade:

– Det tycker jag om, att du längtar hem, och eftersom du har tjänat mig så troget, så vill jag själv följa dig en bit.

Flädermor tog flickan därpå vid handen, och ledde henne till en stor port. Porten öppnade sig, och just som flickan stod mitt i den, så föll ett ofantligt guldregn, och allt guld fastnade på henne, så att hon blev helt och hållet betäckt av det.

– Det skall du få, därför att du har varit så flitig, sade Flädermor och lämnade också tillbaka sländan, som hade fallit ned i brunnen.

Därefter så slöts porten till, och flickan befann sig uppe i världen, inte långt ifrån sin moders hus, och då hon kom på gården så satt tuppen på pumpen och gol.

– Kuckeliku! Vår gyllene jungfru är hemkommen nu.

Då gick hon in till sin mor, och eftersom hon kom hem, betäckt av guld, så blev hon väl mottagen av henne och systern. Flickan berättade allt vad som hade hänt henne, och då modern hörde hur hon hade fått den stora rikedomen, så ville hon gärna skaffa den andra fula och lata dottern samma lycka. Hon måste sätta sig vid brunnen och spinna; och för att hennes slända skulle bli blodig, så stack hon sig i fingret och rev sig i handen mot törnhäcken. Sedan kastade hon sländan i brunnen och hoppade själv efter. Hon kom, som sin syster, fram till en vacker äng, och gick på samma gångstig. Då hon kom till bakugnen så ropade brödet åter:

– Ack, tag ut mig, tag ut mig, annars brinner jag upp. Jag är för längesedan gräddad.

Men den lata svarade:

– Tror du jag har lust att smutsa ned mig ?

Och sedan gick hon vidare. Snart nog, så kom hon till äppelträdet, som ropade:

– Ack, skaka mig, skaka mig, vi äpplen är mogna allesammans.

Men flickan svarade:

– Tycker du det ? Ett kunde ju falla rakt i huvudet på mig!

Och därmed gick hon vidare. Då hon kom till Flädermors hus så blev hon inte rädd, för hon hade redan förut hört talas om hennes långa tänder och tog genast tjänst hos henne. Första dagen gjorde hon våld på sig, var flitig och lydde Flädermor då hon sade någonting, för hon tänkte på det myckna guldet, som hon skulle skänka henne. Men den andra dagen började hon redan att lata sig, den tredje dagen, ännu mera, för då ville hon alls inte stiga upp på morgonen. Hon bäddade inte heller åt Flädermor, så som det skulle vara, och skakade inte kuddarna, så att fjädern flög. Det blev Flädermor snart trött på, och sade upp flickan ur tjänsten. Den lata flickan var mycket belåten med det och menade, att nu skulle guldregnet komma. Flädermor förde henne även till porten, men då hon stod där så tömdes i stället för guld, en stor kittel full med tjära över henne.

– Det är som lön för dina tjänster, sade Flädermor och stängde igen porten.

Då kom den lata flickan hem, men hon var alldeles översmord med tjära, och då tuppen på brunnen fick se henne så gol han:

– Kuckeliku! Vår smutsiga jungfru är hemkommen nu.

Men tjäran satt fast på henne, och ville inte gå bort, så länge hon levde.

Kyrkoruin

På Meissner är det naturen som är starkast. Kyrkoruin på trolig gammal kultplats. Foto: Ulrika Jäger