Konsultationer

Hjärtats kompass
Själavårdande samtal och ceremoni
Synliggör, bearbeta, förlös, manifestera

Det går att bryta mönster och vanor som bildats under årens lopp. Genom vägledande samtal förlöses insikter om inneboende potentialer. Ibland lägger sig tankar och krav som slöja framför våra ögon och vi tappar fokus.

Du äger dina möjligheter att förverkliga det du är här för att göra.

Ulrika Jäger är utbildad inom beteendevetenskap, örtpedagogik och shamanska metoder, med en fil. kan i etnologi med underämne psykologi. Ulrika har mångårig erfarenhet inom människovårdande yrken och behandlingsarbete både med barn och vuxna. Senaste utbildningen inom samtalsmetodik var 2018-2019; Själavårdande samtal, S:t Lukas Stiftelsen. Om du är under behandling hos läkare och medicinerar bör du berätta det i samband med din bokning.

Godkänd för F-skatt.