Konsultationer

bebis i ros

Hjärtats kompass- Det helande samtalet

Just nu erbjuds vägledning och en personligt anpassad blomsteressens ur Lövjerskans egna sortimentet. Essenserna är skapade enligt gamla traditioner och är således ett kraftfullt hantverk ur naturens skafferi. Du kan även boka via telefon, blomsteressensen skickas till dig. Priset är 950kr inklusive en blomsteressens (ordinarie pris 1300kr). Prishöjning sker efter årsskiftet 2018/2019.

Genom vägledande samtal förlöses insikter om inneboende potentialer. Ibland lägger sig tankar som slöja framför våra ögon och vi tappar fokus. Att synliggöra mentala tankemönster som inte gynnar livets utveckling kan ses som att klippa av ödets trådar, att laga livsväven och fortsätta på den väv du är avsedd att skapa. Under samtalet kan vi ta hjälp av tarot, runor eller kristaller.

Det helande samtalet navigerar genom, de för ögat, synliga och osynliga blockeringarna. I dialog med bland annat symboler ges du en djupare förståelse och insikt i ditt liv.

Att bryta mönster och vanor som bildats under årens lopp kräver en medvetenhet och vilja att arbeta med dessa. För gynnsamma resultat ska du vara motiverad och ha en vilja att arbeta med dig själv.

En vardag som präglas av utmattning kväver lusten och skaparglädjen. Min vision är att det går att återhämta sig när man ger sig det som behövs för att återfinna och integrera kraften i sig. Det kan vara nödvändigt att göra större, eller mindre, förändringar i livet för att åter vandra i harmoni och balans och att få vara och verka i allt det som just du är ämnad för.

Lusten är kärleken och livskraften som präglar våra liv.

Ulrika Jäger har gedigen utbildning inom beteendevetenskap, örtpedagogik/naturpedagogik och shamanska metoder. Ulrika har mångårig erfarenhet inom människovårdande yrken och behandlingsarbete både med barn och vuxna.

I samband med konsultationen ges du möjlighet att köpa med dig produkter att arbeta vidare med hemma och du får rabatt på produkter ur lövjerskans egna sortiment.

Regressionsterapi

Vad betyder våra tidigare inkarnationer för oss i detta livet? Vad kan vi lära oss och hur kan visdomen användas i detta livet? 1.600 kr, 1.5-2 timmar.

Välkommen att boka tid hos Ulrika i Karlstad och Östra Ämtervik, Värmland.

Tinkturer