Naturpedagogik

Naturpedagogik ger oss samband mellan hälsa och livskvalitet.

Forna tiders människor var vana att tyda naturens alla tecken. De hade förmågan att avläsa trädens språk och reaktioner. För längesedan kunde träden tala och människan kunde lyssna. Träden talar ännu men kan människan lyssna?

Vi kan se spår av dialogen mellan träd och människa i folkdiktningen: ”Hugg mej inte, för då blöder jag sa alen! ”Hugg mej inte”, för då sticks jag! sa enen. Och björken sa: ”Hugg mej inte, för jag ska stå brud i vår!”. 

Jag tror på växtmedicin, på växtlärare, att lyssna till växterna. Vi behöver varandra och att lyssna till naturen är att tjäna den. Människor och djur behöver växternas helande kraft. Vad är det för växt du dras till? Vad vill den säga dig? Vad kan du lära dig av den? Genom att vistas i naturen i villkorslös kärlek kan vi möta essensen i oss själva. Vi renas från alla möjliga influenser som stress och annat som kan ha negativ påverkan på oss, det som gör oss sjuka. 

Naturen vibrerar av alfavågor som omfamnar oss med medveten närvaro, ”mindfulness”. Samma helande vågor som vi ges av trummans toner. 

Genom att vistas med växter och träd i olika naturliga miljöer samlar vi på oss färdigheter, kunskap, som naturen lär oss. Skogen är en stark pedagog. Låt oss vandra tillsammans och öppna för visdomen!

Skogsbad på Finnskogen.