Naturpedagogik

Naturpedagogik. Naturen är ledstjärnan hos lövjerskan och i de naturpedagogiska kurserna hålls traditionella metoder såsom utesittning och landskapsgång. Dagarna lämpar sig väl för dig som söker ditt inre ledarskap. Kanske söker du din skrivande ådra? Du vill hitta tråden till att skapa egna ceremonier? Detta kan vara något för dig som söker svar på frågor som berör din livssituation, för dig som vill hitta tillbaka till ditt ursprung för att få kraft och vägledning i din mission, det ditt hjärta vill säga dig.

Ur innehållet: utesittning, landskapsgång, ceremonier, trumresor.

Vad innebär utesittning?

Utesittning är en process med ett specifikt syfte där förberedelse, genomförande och uppföljning är likvärdigt viktig. Väl genomförd kan den hjälpa dig att bryta igenom motstånd, komma till insikt, transformera rädsla och integrera det bearbetade till kraft för användning i livet. Själva genomförandet sker på en speciell plats i stilla betraktande.

Den vägledda utesittningen som vi arbetar med under denna kurs ger dig hjälp med utesittningens tre faser; förberedelse, genomförande och uppföljning. De metoder jag använder mig av är väl beprövade av mig själv och kommer direkt från, eller har inspirerats av urfolkens sätt att genomföra vision quests. Du får ventilera dina upplevelser för att hitta symbolik och/eller frågeställningar att arbeta vidare med för att nå ytterligare insikt och krafthämtning för att stärka ditt inre ledarskap.

Naturpedagogiken ger oss samband mellan hälsa och livskvalitet.