Prästinnor i naturens tjänst

rödockra tredje ögat

Idag har en ny cirkel öppnats för prästinnor i naturens tjänst! Förutom att jag haft enskilda elever i ämnet är detta min fjärde grupp prästinnor. Temat har idag varit bland annat prästinnerollen, liminalitet och övergångsriter.

örter på laddning

Örter och annat material har laddats och skapats inför denna dag. Allt för vägledning i det fortsatta arbetet som prästinnor.  

frejas katt

Världen kan inte få nog av prästinnor! Det blev väldigt tydligt idag. Livet är kanske en enda lång ceremoni? Med övergångar från det ena till det andra.

Läkande tankegångar utbyttes mellan de ämnen som diskuterades. Det bådar gott för framtiden!

Pärm