Referenser

Lövjerskeutbildningen är det bästa jag gjort för att hitta tillbaka till mina rötter och mitt ursprung. Känner mig nu ännu mera i kontakt med mig själv och moder jord. Läkekvinnan har hittat hem. Ulrika är en fantastisk Lövjerska och lärare, hon har så mycket visdom och kunskap. Jag är så nöjd med både lövjerske & prästinneutbildning och finns inget jag saknar, snarare så känner jag att jag fick mycket mera än jag förväntat från början. Ser så fram i mot dina fortsatta kurser. Du har så mycket kunskap. Carola Hammarberg, Lövjerska och Prästinna I Naturens Tjänst 2016

Att utbilda sig till Lövjerska innebär att vi får ta del av gammal kunskap som var helt självklar förr när naturens rytm följdes och kvinnans visdom både aktades och föraktades. Vi lär oss både i teori och praktik att använda oss av bland annat örter. Ulrika delger den gamla visdomen med värme och genuint intresse då mycket forskning ligger bakom det hon förmedlar. Under året får vi ta del av olika metoder till läkning och det blir en fin gemenskap i gruppen. Jag kan varmt rekommendera Ulrikas utbildning.  Och det fina är att du alltid ”ger” oss ngt att ta med hem vilket gör teorin mer applicerbar. Tack! Annelie  Rosendahl, Lövjerska 2016

Jag har gått utbildning till lövjerska, och fastän jag inte arbetar aktivt, det kommer nog så småningom, vill jag ändå säga att den här utbildningen har gett mig mycket, en massa insikter, lärdomar och ett intresse att titta närmare på det jag lärt och fått till mig, det kommer jag att ägna vintern åt. Utbildningen har varit av toppkvalitet, ingen har behövt känna sig sämre än nån annan. Ett stort tack till Ulrika Jäger. Inger Fängström, Lövjerska 2016

Den senaste tiden har jag vandrat en inspirerande stig, kantad av en givande utbildning i Lövjeri…En genomtänkt utbildning… som innehåller både själ, hjärta och ursprunglig visdom…Jag kan därför varmt rekommendera andra, att gå utbildningar hos Lövjerskan Ulrika Jäger…Nu när utbildningen i Lövjeri finns i min korg, ser jag naturen och livet med ”grönare ögon”…såväl i min vardag, som i mitt friskvårdande företag…Tacksam vandrar jag varsamt vidare, på den inspirerande stigen…Åsa Nathanaelsson, Lövjerska 2016

En underbar resa i tid och rum. Varvad teori och praktik i fornnordiska traditioner. Läran om våra förmödrars botekons med vördnad för Moder Jord med Bot och magi. Tack Ulrika. Fia Nordström, Lövjerska 2016

Den här utbildningen kan jag varmt rekommendera! Jag har gått den själv och den förändrade hela mig. Jag har fått verktyg av Ulrika att plockat tillbaka gammal viktig kunskap, som hur vi kan ta hjälp av naturen att läka oss själva med örter och mycket mycket mer ! Utbildningen har hjälpt mig att bli tryggare och säkrare på mig själv och min väg , känner mer ”Power” liksom ! Ulrika är en fantastisk lärare med mycket kunskap och erfarenhet. Man får göra så mycket roligt och det är väldigt omväxlande och aldrig tråkigt. Ulrika är väldigt pedagogisk, lättsam , har skön humor och inger ett förtroende och en fin vänskaplighet. Jag är väldigt glad och tacksam att jag fått delta i både Lövjeriutbildningen och Prästinneutbildningen och är säker på att jag kommer till Ulrikas kurser vid fler tillfällen. Gå den! Yvonne Edmark Lövjerska och Prästinna I Naturens Tjänst, 2016

För mig var utbildningen hos dig livsomvälvande…det gav mig alla chanser i världen att hitta dolda vägar i mig själv…Helen Glimma Norbäck, Prästinna I Naturens Tjänst, 2012

Du skapade en miljö som lärare, i din tillitsfullhet till oss elever, din ödmjukhet, din förmåga att känna in och din klokskap vilket gav oss trygghet att öppna dörrar i vårt inre till det okända och bortglömda. Du delade var och hur vi kan göra för att söka egen kunskap i det våra egna hjärtan längtar efter. Och du guidade oss med varsam hand in i våra egna rum av gammal kunskap och det var stort att plötsligt minnas vem man är. Därtill att du delade av din kunskap och erfarenhet på ett så generöst, kärleksfull och ödmjukt sätt gjorde att jag kunde på ett fint sätt ta till mig och göra den kunskapen till min . Din tilltro till varje elevs egen inre kraft gjorde att jag växte som människa under utbildningen. Jag kände att även mina kunskaper, erfarenheter och begåvningar var av värde och respekterades stort.  Det är det största en lärare kan göra, att låta eleverna blomma och bli självständiga i sitt sökande av kunskap istället för att hävda vad som är rätt och fel. Historik, forskning, ceremonikunskap och praktiskt övande var väldigt spännande och i en perfekt blandning. Mycket humor varvat med djuplodade samtal och meditationer, kryddat med hantverk och ört-läkekraft gjorde att utbildningen var heltäckande. Sen att du gav examensuppgifter som passade så perfekt till var och en var en stor gåva! Detta sammantaget gav mig mod att stå i min egen kraft och ge löftet till Gudinnan/Moder Jord att vara och verka som en Prästinna i naturens tjänst för resten av mitt liv. Tack vare den utbildningen har jag kunnat bevara min egen klang i hjärtat när jag senare mötte mörkret. Styrkan i kunskapen jag fick med mig från utbildningen och god vägledning av Ulrika, som så kärleksfullt guidar och tar ansvar lång efter utbildningen för sina elever, gjorde att jag tog mig igenom dessa svårigheter. Jag har inte utövat mitt Prästinneskap i nån större utsträckning offentligt utan har i det tysta verkat för godhet, klarsyn och ödmjukhet inför det stora och det lilla i livet. Känner inget behov av att ta kamp, synas eller göra min åsikt till något allomfattande. Är fullt nöjd att vara en Prästinna i Naturens tjänst och fyller den uppgiften med hela mitt väsen i vardagen och vandrar ödmjukhetens väg.  Helen Molin, Prästinna I Naturens Tjänst 2012

Att vara prästinna i naturens tjänst är för mig det naturligaste och finaste val jag har gjort på min vandring. Kerstin Andersson, Prästinna I Naturens Tjänst, 2012