67%
Bild Storlek Stat
current Original done
prev/next Original done
prev/next HD done
INGEN
DO_NOT_ZOOM
HAS_ADV_LINK
IS_LIKED
HAS_COUNTRY_RESTRICTIONS
RESTRICT_SIZE
Stänga
English
Sign In
×

Ninth Vision. Personification of God's power

Hildegard of Bingen

Denna miniatyr från Boken om gudomliga verk illustrerar Hildegard från Bingens nionde vision, personifieringen av Guds kraft.
Manuskriptet på Lucca är en illustrerad kopia från tidigt 1200-tal av Hildegards

verk.

More ...

Court Métrage

Short Films