Att möta Hildegard av Bingen

För ett antal år sedan mötte jag Hildegard av Bingen genom hennes musik. Det skulle dröja ytterligare en tid innan jag möttes av hennes texter, visionsbilder, ädelstensterapi och örtkunskap. Jag läste böcker och sökte information på nätet. Jag valde att under ett års tid utbilda mig till Hildegardpedagog. Allt eftersom jag fick svar så föddes nya frågor och ett behov av att få veta mer.

image

Hildegards relikskrin, Rüdesheim.

Jag strävar efter att få in Hildegard i vardagen. Jag tror inte att hon någonsin ville framstå som ouppnåelig eller obegriplig. Hon ville väl att hennes visdom och läkekunskap skulle användas! Vi kan ta del av hennes livsverk bland annat genom de texter hon lämnat efter sig.

image

”Hildegardfrukost” med dinkelgröt och nervkaka.

image

Hildegardarbete tillsammans med Heilpraktiker i Bingen, januari 2016.

image

Klostervalv från Rupertsberg, Bingen.

Att resa till Hildegardland och vistas på de platser hon levt har fördjupat min relation med Hildegard.

image

Vy från Disibodenberg.

Jag har grunnat över metoder att förmedla Hildegards kunskap! Det jag kommit fram till är att det är i det praktiska arbetet som nyckeln finns. Så kommer teorin att vävas in. Detta ger en väl förankrad känsla för hennes ädelstensterapi, örtkunskap, visionsbilder, musik med mera.

image

Ceremoniell klädsel med en av Hildegards visionsbilder, Hildegardforum, Bingen.

image

Aronstav invid klosterruin Disibodenberg.

Lövjerskan kommer att presentera mer information om kurser i Hildegards läkande visdom!