I Tietäjäs fotspår

Guidade vandringar på Finnskogen

I Tietäjäs fotspår

På Kajsas trapp

Kajsa Vilhuinen

Född 1855

Död 1941

Kajsa Vilhuinen levde i Värmlands finnskog och hon var finnskogarnas stora traditionsbärerska. Hon var en ”tietäjä” vilket kan översättas med ”den som vet, den som ser” eller ”kunskap”. Hon var kunnig inom traditionell läkekonst och hade bland annat förmågan att stilla blod. Hon behärskade forntida kväden, urgamla finska runosånger, folkdikter och besvärjelser. Hon var viktigt för bygden som sierska och för sin örtkunskap.

Kajsa var en viktig informant för delar av Finlands nationalepos Kalevala och en av de viktigaste informanterna för finska språkforskare som besökte Finnskogen i Solør-Värmland under 1900-talets början. Ett antal av Kaisas berättelser om hushållsarbete, svedjande, slåtter, skörd och besvärjelser finns insamlade och nedtecknade av finska forskare.

Finngården Purala, Östmark. Här levde Kajsa under sina sista år.

Kaisa har blivit en symbol för det skogsfinska kulturarvet. Hon lär ha varit en stor traditionsbärerska, tietäjä. Hon kände till och kunde forna dagars besvärjelser och visdom och hon var en av de sista som behärskade det finska språket.

Kaisas minne har hedrats genom att namnge ett litteraturpris efter henne. Föreningen för Sverigefinska Skribenter delar sedan 2005 ut Kaisa Vilhuinen-priset till en författare som skriver på finska och bor i Sverige.

Drygt tjugo år efter hennes död, 1963, restes en minnessten med bronsrelief på hennes grav.

Runa inför eldning i rökstugan:

Rollota rollota                                                   Rollota, rollota

Upp inunder taket                                          Lakea myöten,

Rulla ut ur luckan                                             Torvesta sisällen,

Högt över stugan!                                           Lakeisesta pihallen!

Foton av Kajsa är hämtade från bildarkivet Torsby Finnskogscentrum.

Godkänd för F-skatt.