Kurser

Se kalender för datum och övrig info! 

Shamanismen, döden och bortom döden. Lövjerskan har bjudit in Anna Kjellin att hålla denna lärorika och utvecklande kurs. Deltagarna får lära sig hantera frågor kring att dö och att vara död samt om själens vidare öden ur ett shamanskt perspektiv. Kursen är till för den som vill fördjupa sin relation till döden

Basic tracker awarness- Öppna för naturens visdom och skapa din egen medicin. Lövjerskan och Trackerschool Sweden i samarbete.

Naturens medicin. Lär dig koka salvor och tillverka andra ekologiska och giftfria produkter till hela familjen för husbehov. Östra Ämtervik, Värmland.

Hildegard av Bingen. Den gröna kraften! Livets krafter i människan och naturen. Hos lövjerskan ges kurser där du får bekanta dig med Hildegard och hennes helhetstänkande och terapier.

Lövjerskan- den nordiska läkekvinnan. Tvårig utbildning till lövjerska. Lövjeri är naturens medicin, naturpedagogik, örtmagi, ritual och ceremoni. Efter fullgången utbildning diplomeras du till Lövjerska. Ny utbildning öppnas framöver. Hör av dig för intresseanmälan!

Handledarutbildning för lövjerskor. Denna utbildning öppnar tidigast under 2019 och ger dig möjlighet och kunskap i att hålla grupper inom lövjeri. Förkunskapskrav: Lövjerskan- den nordiska läkekvinnan (tvåårig utbildning) samt Lövjerskans fördjupningsutbildning inom ceremoniledarskap och minst ett års erfarenhet som lövjerska.

Ädelstensterapi. De behandlingsformer som presenteras under kurstillfällena är utmärkta i klientarbete. Vi berör även hur du kan använda kristaller o stenar i produkter. Du kommer få med dig av produkter hem. Du kommer både att få ge och ta emot behandlingar under utbildningsdagarna. Efter kursen har du metoder att utföra behandlingar och tillverka produkter såsom rumssprayer, oljor till tillexempel massage och ritualer, smycken, amuletter mm.

Prästinna I Naturens Tjänst/ Ceremoniledare. För dig som vill fördjupa dig i ceremonier såsom vigsel, namngivning, övergångsriter och minnesstunder ges möjligheten att utbilda sig till prästinna i naturens tjänst/ cermoniledare. Endast mindre grupper eller enskilda elever tas emot i detta ändamål. En del ceremonier ingår i utbildningen Lövjerskan- den nordiska läkekvinnan. Efter fullgången utbildning tituleras du Prästinna I Naturens Tjänst eller Ceremoniledare.

Naturpedagogik. Naturen är ledstjärnan hos lövjerskan. En del av naturpedagogiken ingår i Lövjerskan- den nordiska läkekvinnan. Fördjupningskurser hålls i ämnet.

Sejd. Sejd är en teknik som öppnar våra sinnen och lär oss att lita till vår inneboende intuition och förmåga till bot. Att färdas i urds väv kan även ge länkar och sammankopplingar till våra förlevande. Du ges djup inblick i nordisk shamanism när den är som starkast.

Lövjerskan arbetar på flera orter, med bas i Värmland.

linneor