Kalender

KALENDER 2018

Skrolla för kursdatum!

Kurserna i lövjeri startar i februari 2019! Anmälningar tas emot fortlöpande.

Butiken i Östra Ämtervik öppen Önskemål om öppettider enligt överenskommelse. Ta av mot Stavik så har du Lövjerskans hus  på vänster sida. Parkera på gården!

Lövjerskan tar emot i Karlstad på tisdagar och i Östra Ämtervik övriga dagar för konsultationer, vägledande samtal, regressionsarbete och ceremoniell själavård (enskilda, par och mindre grupper). Pris 750kr för 45 minuter, 850 kr för en timme. Bokning: ulrika@gudinnekraft.se eller 070- 2353134.

19-21/10. Magiska runor och heligt landskap. Tre dagar i Fryksdalen med Jörgen I Eriksson. Runmagin ingår i en nordisk shamansk kunskapsväg som har återkommit med stor kraft i dagens värld. Under dessa kursdagar vid Frykensjöarna (= Friggs sjöar) i Värmland undersöker vi på djupet runornas väsen, kosmologi och inneboende kraft. För information och anmälan norrshaman@gmail.com. Jörgens hemsida: www.norrshaman.net

15-16/ 9 och 17-18/11. Medeltida alternativmedicin. Livets krafter i människan och naturen enligt Hildegard av Bingen. Hildegard av Bingen levde i Tyskland under åren 1098-1179. Hon var nunna och verkade bland annat som naturläkare. Hon har efterlämnat en hel del material såsom recept, visionsbilder, ädelstensterapi oh musik. Kärnan i hennes verk är helhetssynen på människan och vad som kan hända om det blir obalans. Läkning sker genom att det blir ordning och reda i kropp och själ. Tanken om den gröna kraften genomsyrar hennes verk och arbete. Det finns tre huvudstrukturer i hennes helhetsterapi: 1.det fysiska området såsom örter och levnadsråd, 2.den kosmiska medicinen såsom hennes ädelstensterapi och musik, 3.psykopterapi där huvudmedlen är exempelvis ädelstenar, mediation och bön. Under kursdagarna kommer vi att inspireras av hennes medicin och tillverkar en del produkter ur hennes receptsamling. Du förbereds för en intressant resan under 2019 till ”Hildegardland” i Tyskland. Vi reser i hennes spår och besöker historiska platser där hon verkat och levat. Priset är 2.800kr/kursdel. Visst material ingår, resterande tar du med själv eller kan köpas på plats. Du får meddelande innan kursstart vad du behöver ha med dig. Kursen och resan arrangeras i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan. Under den första helgen kommer vi bland annat att göra en salva, eller balsam, mot värk på färsk ört och ädelstenar. Vi kommer även att göra björnrotshonung som är ett leverstärkande medel. Du anmäler dig genom Studieförbundet vuxenskolan: varmland@sv.se Tel: 010-4901100.

2/11- 4/11. Shamanismen, döden och bortom döden. Lövjerskan har bjudit in Anna Kjellin att hålla denna lärorika och utvecklande kurs. Anna är en erfaren lärare som utbildat dig bland annat hos Michael Harner och genom hans treårsprogram i USA. Anna har även varit ett flertal gånger hos shamaner i Tuva där hon träffat många shamaner och shamankor som utbildat henne och låtit henne ta del av den Sibiriska shamanismen och dess traditioner. En av hennes böcker, ”Calling the bear spirit”, är ett resultat från dessa resor och studier. Under denna kurs lär sig deltagarna att hantera frågor kring att dö och att vara död samt om själens vidare öden ur ett shamanskt perspektiv. Kursen är till för den som vill fördjupa sin relation till döden. Den är även till för den som vill hjälpa andra som befinner sig i livets slutskede och för den som vill hjälpa dem som gått vidare. Vi tar oss an hur man blir förtrogen med dödens territorier. Övrigt ur kursens innehåll är hur man hjälper till med oavslutade affärer mellan levande och döda och hur man hjälper människor att gå över i dödsögonblicket. Kursen lär även ut klassisk ”psykopomp”, dvs. att hjälpa den döde som hamnat fel att hitta sin rätta bestämmelseort. Kursen kräver god förmåga att resa och vänder sig till dig som är van att resa i den extraordinära verkligheten. Vi vill därför att du i din anmälan berättar hur du skaffat dig din erfarenhet. Kursen baseras på core-shamanism. Priset är 2.400kr, fika ingår. Logi och övrig kost ingår ej. Sista anmälningsdag är 15/10. Om betald person avbokar sin plats innan kursen återbetalas 60% av kursavgiften.Kursdeltagare hos Lövjerskan har 10% rabatt på Prostgården i Sunne. OBS! Boka direkt till Prostgården för att erhålla rabatten!

7/9 klockan 18:30-21:00. Trummans toner. För dig som vill förskaffa dig erfarenhet av att resa i den extraordinära verkligheten med hjälp av trumman. Priset är 300kr.

Sommar 2019. Mariaväxter och folktro. Sedan 900-talet var en örtmässa, benedictio herbarum, knuten till Jungfru Marie Himmelsfärd den 15 augusti. Det finns källor som säger att ceremonier utfördes på den heliga jungruns dag i mitten av augusti ”då alla slags frukter varda välsignade”. Växter insamlade under tiden 15 august till 8 september ansågs äga en särskild läkande kraft. Vi går in på ett antal av de växter som med tiden fått Marianamn och vad det haft för betydelse i folktro och folkmedicin. Du får göra din egen fina och kraftfulla naturmedicin att ta av under mörka dagar under höst och vinter, en medicin fylld med intention och en dos magi. Tag med valfri cognac eller vodka och en glasburk. Vi arbetar teoretiskt och praktiskt under lördagen. Under söndagen kommer vi att färdas med båt till en kraftfull kultplats i sjön Fryken där vi kommer att arbeta i djupare kontakt med naturens visdom genom magiskt och ceremoniellt arbete. Kontakta Lövjerskan på ulrika@gudinnekraft.se eller via sms 070- 2353134 för bekräftelse innan du betalar in din anmälan. Kurspriset är 3000kr, anmälan senast 6/8. Du anmäler dig sedan genom att sätta in anmälningsavgift om 500kr till bg.431-7327 eller via företagsswish 1234523403 (återbetalas ej). Återstående summa, 2.500kr, betalas senast en vecka innan kursstart. Lövjerskan bjuder på kaffe/te och frukt. Du tar själv med dig det du behöver äta under dagarna.

Sommar 2019. Basic tracker awareness- Öppna för naturens visdom och skapa din egen medicin. Basic tracker awareness bygger på gammal indiansk spårarkonst om förståelse för världen. Spårarkonsten har utvecklats under lång tid till en modern livsstil i ökad medvenhet. Att inte veta kan vara frustrerande och skapar oro. Det är med ökad medvetenhet du kan ta rätt beslut i livet och skapa trygghet. Med en metodisk observationskonst så kan du bättre förstå dagliga situationer. Skarpa sinnen vet mer. Du vet när du ser medvetet. Kursen är en kraftfull upplevelsebaserad medvetendeträning i fin förmåga att veta. Kunskaperna bygger på Conny Anderssons långa erfarenhet av indiansk och kriminalteknisk spårkonst.

Genom vägledning i spårarkonst, observationskonst, får du metoder och tekniker som ger dig nyckeln till dialog med dig själv i kontakt med naturen. Du ges möjlighet att komma i djup kontakt med den visdom som finns i växtriket och inom växterna. Dina sinnen leder dig till visdomens ursprung. Genom spårarkonsten ökar du din medvenhet i dialog med hjärtat, vilket är ett naturligt och nödvändigt språk för att hämta kunskap direkt från växtriket. Växterna är helare och lärare och de har förmågan att hjälpa oss att läka delar av oss själva. Växter kan reflektera vad vi skall växa in i. Vi tar även hjälp av trummans toner för att integrera den visdom som möter oss dessa dagar. Om du vill ges du möjlighet att göra en kraftfull ceremoni som avslutning på denna kurs. Kunskaperna bygger på Ulrika Jägers utbildning som etnolog/folklorist samt långa erfarenhet av shamanska tekniker och psykiatriskt behandlingsarbete. Hon är idag verksam som lövjerska, nordisk läkekvinna.

Kursens upplägg: Dag 1 basic tracker awarness. Dag 2 läkeväxter och växtlärare. Kursen hålls hos Lövjerskan i Östra Ämtervik.

9-10/7 klockan 10-17. Naturens medicin, örtkurs. Vi örtvandrar och möter sommarens örter. Du får lära dig att göra egna örtoljor till läkande salvor och du får lära dig att koka salva. Du får tips hur du kan göra andra produkter såsom massageolja och teer.  Du får lära dig att göra egna tinkturer som du har bruk för under vinterhalvåret. Vi gör avgiftande fotbad, detox, som är ett enkelt minispa. Tag med dig 1 flaska ekologisk vodka, 3 flaskor ekologisk, kallpressad olja (exempelvis olivolja, rapsolja, solrosolja etc), 6 tomma glasburkar typ syltburkar. Tag även med dig små glasburkar till salvor, har du inte något sådant så finns det att köpa hos Lövjerskan. Tag med det du behöver äta under dagarna, egen lunch etc. Vi har en timmes matpaus och du kan värma din mat om du behöver (OBS! Ej matlagning). Lövjerskan bjuder på kaffe/te och kaka. Kontakta Lövjerskan på ulrika@gudnnekraft.se eller via sms 070- 2353134 för bekräftelse innan du betalar in din anmälan. Du anmäler dig sedan genom att sätta in kursavgiften, 2.600kr, till bg 431-7327 eller via företagsswish 1234523403. Kursen arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Hösten 2018. Trummeditation/ trumresa. Du får slappna av till trummans toner och du vägleds till djupare dialog och kontakt med exempelvis det djur, eller annan guide, som följer dig just nu. Kanske känner du att du bara vill slappna och ge dig själv en stund att njuta av- det går också bra.

Hösten 2018. Tarot. Människan har i alla tider intresserat sig för att sia om framtiden. Lövjerskan poängterar dock att det alltid är du själv som ansvarar för de val du står inför, men det kan vara till hjälp att belysa de möjligheter, utmaningar och gåvor som finns för dig. Denna kväll tar vi hjälp av tarotkort, som terapeutiskt redskap.

venus 2