Vandra i gränsland

Guidad vandring på 7-torpsleden

Gränsgatan mellan Sverige och Norge

Vandringen börjar i Sverige, på Finnskogen, och går in i Norge, Hedmark. Med hjälp av kunniga skogsguider får du kunskap om och inblick i en 400-årig historia och möter genom berättelserna om skogsfinnarna ett tredje rike; Finland.

De gårdar som passeras på 7-torpsleden har alla sin unika historia. Vi ser Vallis lämningar efter rökstugan och där samt ett vackert valv i en jordkällare. Slåtterängarna på Ritamäki slås varje år med lie för att bevara den rika floran. Torpet Kissalamp var en viktig plats under andra världskrigets historia och vi får höra berättelser om modiga människor på Finnskogen som varit betydelsefulla för andra människor under kriget.

Från Ritamäki

Finnskogens natur och kultur blir ofta förknippad med mystik och trolldom. Skogsfinnarna följde den kristna kyrkans lära men de hade även en tro på att naturen var besjälad. Makterna skulle blidkas genom verser och sånger, så kallade runor. Genom att rista figurer och symboler önskade man beskydd och lycka. Den vanligaste symbolen på Finnskogen är pentagrammet, den femuddiga stjärnan. Du får ta del av folktro och folkmedicin bland annat genom ett antal av de växter och träd du får höra berättelser om under vandringen.

Björken har många fina egenskaper och har varit viktig i både folktro och folkmedicin.

Jag är utbildad Skogsguide för Finnskogens natur och kultur.

Du behöver kläder och skor avsedda för varierad vandring och efter väder och vind. Dryck, matsäck (fika, lunch). medtages. Extra kläder; tröja, strumpor tex. samt gärna ett sittunderlag kan vara klokt att ta med. Beroende på hur stor gruppen är så beräknas vandring med en fikapaus och en lunchpaus ta 5-6 timmar. 7-torpsleden är drygt 8,2 km. lång och beräknas som medelsvår vandring.

Vi möts på parkeringsplatsen vid sjön Lomsen, nedanför Ritamäki finngård. Hur hittar man till parkeringen: När man kommer till Lekvattnet följer man skyltarna mot ”Ritamäki”.

Datum för guidning: se kalender! Är ni en grupp på minst 4 personer så hör gärna av er om önskemål!