Sejd

Sejd.

Sejd är en teknik som öppnar våra sinnen och lär oss att lita till vår inneboende intuition och förmåga till bot. Att färdas i urds väv kan även ge länkar och sammankopplingar till våra förlevande. Du ges djup inblick i nordisk shamanism när den är som starkast.