Behandlingar

image

Näckrosor är fascinerande…med rötter i dyn så sträcker de sig genom vattnets sfär i dunkelt mörker upp till ytan och blommar ut..  Ur det mörkaste djup kan en fantastisk kunskap födas fram som kan få dig att blomma ut.

Lövjerskan arbetar med förebyggande friskvård, rehabilitering och stressreducering.

Just nu erbjuds vägledning och en personligt anpassad blomsteressens ur Lövjerskans egna sortimentet. Essenserna är skapade enligt gamla traditioner och är således ett kraftfullt hantverk ur naturens skafferi. Du kan även boka via telefon, blomsteressensen skickas till dig. Priset är 950kr inklusive en blomsteressens (ordinarie pris 1300kr). Prishöjning sker efter årsskiftet 2018/2019. Bokning och information till ulrika@gudinnekraft.se

Healing syftar till att rena, balansera och stärka dina energier. Behandling med healing ger vila och läkning och syftar till att ge harmoni och balans med de energier du lever i och lever med. Healing är energimedicin som löser upp mönster och beteenden som inte tjänar dig längre. Allt har energiavtryck som baseras på upplevelser som kan vara känslomässiga, mentala eller fysiska.

Healing ser balansen mellan kropp, själ och ande som grundläggande för vår inre och yttre hälsa. I helandeprocesser kan du se hur du kan gå bortom rädslor och praktisera frid i ditt liv genom att du ser det egna helandet som nyckeln till att leva i enlighet med ditt hjärta, din mission och din passion i livet.

Jag använder mig av shamanska metoder och verktyg som är traditionellt använda inom bot såsom stenar och kristaller, skallra, trumma, örter och moxa. Moxa är en värmebehandling där kroppens energisystem stärks. Moxa är utmärkt att använda om man lider av trötthet, dåligt immunförsvar och liknande. Genom behandlingen kan man tillföra kroppen mer energi.

Jag utför ansiktsmassage med koppor. Med kopporna kommer man åt bindväven på ett djupt plan och det är just i bindväven som mycket lagras och spänningar uppkommer.

Min övertygelse är att tidigare liv kan ge gåvor och visdom till oss i detta livet. Därför finner jag det givande och ibland nödvändigt att arbeta med regression. Att genom ett medvetet val och vägledning resa djupare i sig själv kan ge just djupare insikter och förståelse för livet idag.

Att bryta mönster och vanor som bildats under årens lopp kräver en medvetenhet och vilja att arbeta med dessa. För gynnsamma resultat ska du vara redo att arbeta med dig själv.

En vardag som präglas av utmattning kväver lusten och skaparglädjen. Min vision är att det går att återhämta sig när man ger sig det som behövs för att återfinna och integrera kraften i sig. Det kan vara nödvändigt att göra större, eller mindre, förändringar i livet för att åter vandra i harmoni och balans. En metod som jag tycker fungerar mycket bra för just kraftåterhämtning är moxa.

I samband med behandlingen ges du möjlighet att köpa med dig produkter att arbeta vidare med hemma. Du ges rabatt på produkter ur lövjerskans egna sortiment.

Ulrika Jäger har gedigen utbildning, bland annat inom beteendevetenskap, örtpedagogik, massage, koppning och shamanska metoder. Ulrika har mångårig erfarenhet inom människovårdande yrken och behandlingsarbete, både med barn och vuxna.

Välkommen att boka tid!