Kategorier
Uncategorized

Örtmässa

I Tyskland var sedan 900-talet en örtmässa, benedictio herbarum, knuten till Jungfru Marie Himmelsfärd den 15 augusti. Det talar för att örtmässan kan ha varit känd även i Sverige med hänvisning till Sveriges och Tysklands handelsförbindelser. Örtmässor har förekommit i Danmark där växter som samlades in under tiden 15 augusti till 8 september ansågs besitta en särskilt läkande kraft.

Mariaskåp/altarskåp, Hammarö Kyrka.

Enligt Olaus Magnus var detta en tid ”då alla slags frukter varda välsignade”. Han nämner även att ceremonier utfärdades på den heliga jungfruns dag.

Slåtterblomma/ Jungfru Marie Hjärta.
”När slåtterblomman slår ut sin vita kalk är det dags för bonden att börja med slåttern.”

Om solen sken den 15 augusti utlovades en god skörd. I Marialäsningar, som nedtecknats långt efter reformationen, är texten inspirerad av katolska signelser. Dessa lästes för att skydda skörden från skadedjur.

Här är några rader ur en skyddsformel mot skadedjur, från omkring 1500:

”…Jag manar er möss, råttor och ormar, med Jungfru Marie bedrövelse, som hon hade för sin käre son, och den glädje hon hade sedan, Jag manar er möss, råttor och ormar, av min gård…..”

Trots att Marias inflytande minskade inom den officiella kyrkan så var hon en viktig gestalt inom folkmedicinen.

Daggkåpa, Jungfru Marie Kåpa.