Lövjeri- våra förmödrars botekonst

LÖVJERSKAN- Den Nordiska Läkekvinnan

Här finner du kort information om de fristående delar som hela programmet består av.

Lövjerskor arbetar med lövjeri. Lövjeri är naturens medicin och visdom, naturpedagogik, örtmagi, ritual och ceremoni. Lövjeri är våra förmödrars botekonst.

Lövjeri är ett mycket gammalt fornnordiskt ord som kommer av isländskans lyf, lif, som ursprungligen har betytt läkemedel och betecknar botande med hjälp av örter. Utan lövjerskorna hade vi inte överlevt. Lövjeri är läkning och medicin. Lövjeri har en starkt andlig och kvinnlig förankring med starka rötter i den nordiska shamanismen.

Kurserna är både teoretiska, praktiska och magiska. Vi möter, och lär känna, de nio diserna på Läkeberget, Lyfjaberg, vi möter växtriket, mineralriket och djurriket. Vi väver samman handen och hjärtats väg genom magiska knyten och skapande av läkande produkter såsom salvor, tinkturer, oljor med mera. Vi går igenom hur element, väderstreck, solvändor och månens faser kan användas i lövjerskans arbete, botesten i stort och smått, genomgång av shamanska metoder, besök på kraftplatser med mera.

Genomgående under kurserna är reflektioner och tankegångar ur folktro, örtmedicin och magi. Under utbildningen diskuterar vi hur en lövjerska kan arbeta och verka idag.

Vi kan läsa i Eddan, i Fjölsvins ordskifte, om Lyfjaberg, Läkeberget, där Freja och hennes nio kvinnliga medhjälpare, diserna, höll till. Under 1500-1700 talen kunde människor i Sverige bli åtalade för att ha utövat lövjeri eller trolldom. Lövjerskorna var den vita magins utövare.

Lövjerskor var i stor utsträckning botare, ”de kloka”, som befolkningen anlitade när någon människa eller djur blivit sjuka. När människor gick till lövjerskor för bot och hjälp var en del av behandlingen teoretisk, t.ex. örtmedicinsk, och en del rituell/magisk.

Utbildningen syftar till att du självständigt kan verka som lövjerska genom att bland annat;

– få fördjupad känsla och kunskap för naturen som helande och botande

– du kan tillreda salvor, oljor och tinkturer

– du stärker ditt inre ledarskap som ger avtryck i det yttre

-väcka lust och glädje, nyfikenhet och kunskap i vår nordiska flora och människors tankegångar om bot o leverne i vår nordiska historia (folktro).

-ge insikt och känsla för ”allt” hänger samman (shamansk grundtro)

Du fördjupar dig i lövjeri och naturens medicin. Ceremoniellt arbete och hur att kraftsätta föremål ingår, övergångsriter berörs, även kraftplatser och källkult.

Tvådagarskurser kostar 2.700kr. Kurser som är under en kväll och två dagar, samt tredagarskurser, kostar 3.400kr. Priserna är inklusive moms. Anmälan sker till Ulrika Jäger via mail eller telefon. Betalning sker till bankgiro 431-7327eller företagsswish 1234523403. Du betalar 700kr i samband med din anmälan för att säkra din plats på kursen. Återbetalas ej vid avbokning men du kan överlåta din plats till någon annan.  Summan dras sedan av på kursavgiften som betalas senast två veckor innan kursstart.

Del 1 i Lövjerskans program. Vilda växter och träd för vardagsbehov. Att göra egna växtoljor, teer, salvor, tinkturer. Kompendium om ett antal vilda växter och träd med olika recept ingår. Inslag av folkmedicin. Utrustningslista om vad du behöver ha med dig skickas i god tid innan kursstart (exempelvis glasburkar, olja, sax).

Del 2 i Lövjerskans program.  Örtmagi och växter i folktro. Folkmedicin, folklig botanik, folktro, Växtriket och växtlärare. Trumresa och meditation.

Del 3 i Lövjerskans program. Källor och kraftplatser. Källkult. Rödockra. Bad, hukbad och bot. Vi besöker en offerkälla, dokumenterad att ha använts för bot. Vi besöker kraftplatser/ heliga platser. OBS! Kursdelen hålls i Fryksdalen, Sunne. Vi är utomhus under dessa dagar. Boende finns exempelvis på Prostgården i Sunne.

Del 4 i Lövjerskans program. Lövjeri- Våra förmödrars botekonst. Vad är en lövjerska? Läkeberget och Eddan, Freja och diserna. Trolldomsprocesser.  Signerier, verbal magi, magna föremål. Trumresa. Magiskt skapande.

Del 5 i Lövjerskans program. Månen, elementen och väderstrecken. Ceremonier. Element, väderstreck, åkallan. Året och dess solvändor. Årets högtider. Övriga högtider såsom Vårfrudagen, tranafton mfl. Månens faser och hur dessa faser kan integreras i magiskt och helande arbete. Dygnets tider, veckans dagar i rituellt och ceremoniellt arbete.

Del 6 i Lövjerskans program. Sejd, runor och runorakel. Djurriket, fylgja, hamnskifte, själsaspekter. Utöver den uråldriga nordiska sejden så övar vi att sia i tenn och kaffe.

Del 7 i Lövjerskans program. I Tietäjäs fotspår. Vi följer spåren från en av Finnskogarnas sista traditionsbärerskor Kajsa Vilhuinen. Runosånger och signerier/läsningar. Ristningar och tecken. Örtmagi. Träddyrkan och magi. Vi går till Kajsas gamla boplats. Inblick i Kalevala, Finlands nationalepos. Botesten i stort och smått. Vi besöker en finngård. OBS! Det är även möjligt att boka i Tietäjäs fotspår som vandring, se under ”Finnskogen”.

Del 8 i Lövjerskans program. Mariablomster och folktro. Vi tittar på kvardröjande Maria-tro i svenskt bondesamhälle. Vi besöker en Mariafigur/Madonna från medeltiden. Hur kan vi hitta spår av urgammal nordisk läkekonst genom Maria? Medeltida klostermedicin.

Del 9 i Lövjerskans program. Diplomering. Förkunskapskrav: kursdel 1-8. Examen och diplomering till Lövjerska. Du arbetar självständigt med ett examensarbete där visst antal timmars handledning ingår. Du får lära dig en ritual som du har användning för i ditt utövande som lövjerska. Vi håller en fin initieringsceremoni där du erhåller ditt diplom. Lövjerskesmycket i silver är möjligt att beställa till examensdagen genom guld och silversmeden Sara Lijegren, Brisingasmycket. Detta smycke skapas enbart till lövjerskor.

Det kommer fyllas på med kursdatum allteftersom. Vi kommer att vara på olika platser i Värmland. Du kan välja själv vilka kursdelar du vill gå.

Du som kursdeltagare kommer att få en utrustningslista om vad du behöver ha med dig till respektive kursdel, tex. oljor till örtoljor och salvor, glasburkar av de slag du behöver, alkohol eller vinäger till tinkturer, tyg till knyten etc. Visst material kommer att ingå och till vissa kursdelar ingår kompendium. Vi behöver åka bil ibland när vi ska till platser på skogen och du har din egen bil, eller så gör upp om samåkning, ingen ersättning utgår för detta. Det kommer tillfällen när vi behöver ordna med vissa saker såsom ved och vi får hjälpas åt att ordna med det. Du tar själv med den mat du vill äta och det du behöver dricka. När kurserna hålls på Finnskogen, i Värmland, finns det stugor att boka i tex. Mattila.

Godkänd för F-skatt.