Lövjeri

LÖVJERSKAN- Den Nordiska Läkekvinnan

Datum och övrig info för utbildningen kommer framöver! Kursdelarnas turordning kan komma att justeras beroende på när på året utbildningen startar.

Utbildningen består av nio utbildningstillfällen. För dig som vill utbilda dig till lövjerska är samtliga tillfällen obligatoriska där du inför den nionde träffen arbetar självständigt med olika uppgifter och ett eget projekt som redovisas inför diplomering.

Kurserna kan även läsas fristående, med undantag av kursdel 9,men du behöver en grundkurs (med undantag av kursdel 3 som kan läsas fristående) som du ges möjlighet att genomföra dagen innan ditt valda utbildningstillfälle. Efter grundkursen, som består av föreläsning om lövjeri, genomgång av diser, magiskt skapande, element och väderstreck.  kan du läsa vilka delar du önskar. Grundkursen ingår i första utbildningstillfället. Det är sedan möjligt att komplettera med den inför varje, ny kursdel.

Varje kursdel innehåller praktiska moment som tillexempel att skapa amuletter och örtknyten för olika ändamål. Övrigt ur innehållet är även örtmagi, meditation, trumresor och ceremonier. Kännetecknande för lövjeri är just att en del är teoretisk och en del är magisk! Kursprogrammet presenteras kortfattat nedan, med reservation för smärre justeringar. Anmälningar tas emot fortlöpande.

För dig som tidigare gått utbildningen finns möjlighet att delta i kurserna för att repetera och uppdatera dina kunskaper. Du ges då ett reducerat pris, begränsat antal platser.

Under kurserna ingår visst material samt enklare fika. Du får information om vad du behöver ha med dig inför varje kursdel.

Del 1 

Lövjeri. Läkeberget och Eddan, Freja och diserna. Trolldomsprocesser. Element, väderstreck, åkallan. Signerier, verbal magi, magna föremål. Trumresa. Magiskt skapande.

Del 2

Månens faser och hur dessa faser kan integreras i magiskt och läkande arbete. Dygnets tider, veckans dagar i rituellt och ceremoniellt arbete.

Del 3: OBS! Inga förkunskaper krävs! Du behöver alltså inte grundkursen för denna kursdel.

Naturens medicin. Göra egna örtoljor, teer, salvor, tinkturer. Litet husapotek.

Del 4

Rödockra. Källor och källkult. Bad och bot. Moxa.

Del 5

Året och dess solvändor. Årets högtider. Ceremonier. Övriga högtider Vårfrudagen, tranafton mfl

Del 6

Naturens visdom. Shamanska metoder såsom trumresor, landskapsgång, uteseta, magna föremål, träd; trädkult, träddyrkan, trädens medicin. Kraftplatser.

Del 7

Folkmedicin, folklig botanik, Mariaväxter och folktro. Växtriket och växtlärare. Skapa dina egna blomsteressenser.

Del 8

Runor och runorakel. Djurriket, fylgja, hamnskifte, själsaspekter. För dig som går hela utbildningen: uppgifter delas ut, eget projektarbete inom lövjeri skall presenteras. Uppgifter och projekt redovisas under del 9.

Del 9: Förkunskapskrav: kursdel 1-8.

Examen och diplomering till Lövjerska. Du får undervisning i en kraftfull ritual som du har användning för i ditt arbete som lövjerska.

Utbildningen hålls i Östra Ämtervik, Värmland, drygt 5,5 mil från Karlstad och en mil från Sunne. Boende finns på till exempel Prostgården där kursdeltagare erhåller 10% rabatt på boendet. OBS! Boka direkt till Prostgården!

Lövjerskor arbetar med lövjeri. Lövjeri är naturens medicin och visdom, naturpedagogik, örtmagi, ritual och ceremoni. Lövjeri är våra förmödrars botekonst.

Lövjeri är ett mycket gammalt fornnordiskt ord som kommer av isländskans lyf, lif, som ursprungligen har betytt läkemedel och betecknar botande med hjälp av örter.  Utan lövjerskorna hade vi inte överlevt. Lövjeri är läkning och medicin. Lövjeri har en starkt andlig och kvinnlig förankring med starka rötter i den nordiska shamanismen.

Utbildningen är både teoretisk, praktisk och magisk. Vi möter, och lär känna, de nio diserna på Läkeberget, Lyfjaberg, vi möter växtriket, mineralriket och djurriket. Vi väver samman handen och hjärtats väg genom magiska knyten och skapande av läkande produkter såsom salvor, tinkturer, oljor med mera. Vi går igenom hur element, väderstreck och månens faser kan användas i lövjerskans arbete, botesten i stort och smått, genomgång av shamanska metoder, kraftplatser, bränna rödockra, använda rödockra, beskydd och rening av dig och ditt hem, metoder för krafthämtning , solvändor med mera.

Genomgående under utbildningen är reflektioner och tankegångar ur folktro, örtmedicin och magi. Under utbildningen diskuterar vi hur en lövjerska kan arbeta och verka idag.

Vi kan läsa i Eddan, i Fjölsvins ordskifte, om Lyfjaberg, Läkeberget, där Freja och hennes nio kvinnliga medhjälpare, diserna, höll till. Under 1500-1700 talen kunde människor i Sverige bli åtalade för att ha utövat lövjeri eller trolldom. Lövjerskorna var den vita magins utövare.

Lövjerskor var i stor utsträckning botare, ”de kloka”, som befolkningen anlitade när någon människa eller djur blivit sjuka. När människor gick till lövjerskor för bot och hjälp var en del av behandlingen teoretisk, t.ex. örtmedicinsk, och en del rituell/magisk.

Utbildningen syftar till att du självständigt kan verka som lövjerska genom att bland annat;

– få fördjupad känsla och kunskap för naturen som helande och botande

– du kan tillreda salvor, oljor och tinkturer

– du stärker ditt inre ledarskap som ger avtryck i det yttre

-väcka lust och glädje, nyfikenhet och kunskap i vår nordiska flora och människors tankegångar om bot o leverne i vår nordiska historia (folktro).

-ge insikt och känsla för ”allt” hänger samman (shamansk grundtro)

Du fördjupar dig i lövjeri och naturens medicin. Ceremoniellt arbete såsom namngivning och hur att kraftsätta föremål ingår, övergångsriter berörs, även kraftplatser och källkult.

Efter fullgången utbildning diplomeras du till Lövjerska.

HANDLEDARUTBILDNING-  för lövjerskor

Denna utbildning öppnar tidigast under 2019 och ger dig möjlighet och kunskap i att hålla grupper inom lövjeri. Utbildningen hålls i Värmland.

Förkunskapskrav: utbildning som lövjerska, fördjupad kunskap inom ceremoniledarskap genom lövjerskans ceremoniledarutbildning samt minst ett års erfarenhet som lövjerska.

Välkommen att vandra i kraftens spår!