Lövjerskan- den nordiska läkekvinnan

Lövjerskan- den nordiska läkekvinnan

Lövjeri är naturens medicin, naturpedagogik, örtmagi, ritual och ceremoni. Lövjeri blir en livsstil.

Den kraft vi många gånger söker utanför oss själva ligger närmare oss än vi tror. Kraften är vare sig mystisk, ouppnåelig eller behöver bekräftas genom någon form av godkännande av andra. Jag tycker mig ha funnit och integrerat denna kraft genom lövjerskan. Inom lövjeri är en del teoretisk och en del magisk. För mig har det varit som att hitta hem.

Lövjerskan står inför spännande projekt och förändringar och utvecklar verksamheten på Finnskogens i norra Värmland. Genom ständigt pågående forskningsarbete och genom studieresor till olika platser ges både inspiration och kunskap.

Lyfja apotek

Jag blev så glad och påfylld under resan på Island! Här har vi Lyfja; apotek! Lyfjaberg är läkeberget där Freja verkar tillsammans med sina nio medhjälpare, diserna, där de arbetar och verkar tillsammans med läkning, liv och död.

Du kan även fortsättningsvis utbilda dig till lövjerska hos lövjerskan! Du kan välja att gå enstaka kurser eller hela programmet. Läs mer under lövjeri. Välkommen med din anmälan!

Här hade jag en kraftfull och magisk vandring på en mycket speciell strand, på Island, med bergets energi som förstärkare…

I kraftens spår….