Uncategorized

Marie bebådelsedag- Tranafton- Vårfrudag

Marie bebådelsedag- Tranafton – Vårfrudag Vårfrudagen är den dag i kyrkoåret som Jungfru Marias havandeskap anses börja. Anledningen till att den 25 mars valdes som bebådelsedag var främst att detta var den officiella dagen för vårdagjämningen i äldre tid. Kyrkans lärde menade att världen måste ha skapats just vid vårdagjämningen och i samband med detta […]