Kontakt

Kontakta Lövjerskan via Ulrika Jäger:

ulrika.etnologen@gmail.com

Du kan även ta del av verksamheten på instagram  under ”lovjerska” och ”finn.skogen”

+46 70-235 31 34

Lövjerskans bas är på Finnskogen i norra Värmland. Du kan boka mig för föreläsningar och kurser så kommer jag till dig!

Väl mött!