Guidade vandringar

GUIDADE VANDRINGAR PÅ FINNSKOGEN 

I TIETÄJÄS FOTSPÅR

På Kajsas trapp

Kajsa Vilhuinen 1855-1941

Kajsa Vilhuinen levde i Värmlands finnskog och hon var finnskogarnas stora traditionsbärerska. Hon var en ”tietäjä” vilket kan översättas med ”den som vet, den som ser” eller ”kunskap”. Hon var kunnig inom traditionell läkekonst och hade bland annat förmågan att stilla blod. Hon behärskade forntida kväden, urgamla finska runosånger, folkdikter och besvärjelser. Hon var viktigt för bygden som sierska och för sin örtkunskap.

Kajsa var en viktig informant för delar av Finlands nationalepos Kalevala och en av de viktigaste informanterna för finska språkforskare som besökte Finnskogen i Solør-Värmland under 1900-talets början. Ett antal av Kaisas berättelser om hushållsarbete, svedjande, slåtter, skörd och besvärjelser finns insamlade och nedtecknade av finska forskare.

Finngården Purala, Östmark. Här levde Kajsa under sina sista år.

Kaisa har blivit en symbol för det skogsfinska kulturarvet. Hon lär ha varit en stor traditionsbärerska, tietäjä. Hon kände till och kunde forna dagars besvärjelser och visdom och hon var en av de sista som behärskade det finska språket.

Kaisas minne har hedrats genom att namnge ett litteraturpris efter henne. Föreningen för Sverigefinska Skribenter delar sedan 2005 ut Kaisa Vilhuinen-priset till en författare som skriver på finska och bor i Sverige.

Drygt tjugo år efter hennes död, 1963, restes en minnessten med bronsrelief på hennes grav.

 

Runa inför eldning i rökstugan:

Rollota rollota                                                   Rollota, rollota

Upp inunder taket                                             Lakea myöten,

Rulla ut ur luckan                                              Torvesta sisällen,

Högt över stugan!                                              Lakeisesta pihallen!

 

Foton av Kajsa är hämtade från bildarkivet Torsby Finnskogscentrum.

VÄXTVANDRINGAR

Jag berättar om folkmedicin och om ett urval örters och träds terapeutiska egenskaper. 

Ärenpris.

Daggkåpa

Flygrönn

VANDRA I GRÄNSLAND

Guidad vandring på 7-torpsleden

Gränsgatan mellan Sverige och Norge

Vandringen börjar i Sverige, på Finnskogen, och går in i Norge, Hedmark. Med hjälp av kunniga skogsguider får du kunskap om och inblick i en 400-årig historia och möter genom berättelserna om skogsfinnarna ett tredje rike; Finland.

De gårdar som passeras på 7-torpsleden har alla sin unika historia. Vi ser Vallis lämningar efter rökstugan och där samt ett vackert valv i en jordkällare. Slåtterängarna på Ritamäki slås varje år med lie för att bevara den rika floran. Torpet Kissalamp var en viktig plats under andra världskrigets historia och vi får höra berättelser om modiga människor på Finnskogen som varit betydelsefulla för andra människor under kriget.

Från Ritamäki

Finnskogens natur och kultur blir ofta förknippad med mystik och trolldom. Skogsfinnarna följde den kristna kyrkans lära men de hade även en tro på att naturen var besjälad. Makterna skulle blidkas genom verser och sånger, så kallade runor. Genom att rista figurer och symboler önskade man beskydd och lycka. Den vanligaste symbolen på Finnskogen är pentagrammet, den femuddiga stjärnan. Du får ta del av folktro och folkmedicin bland annat genom ett antal av de växter och träd du får höra berättelser om under vandringen.

Björken har många fina egenskaper och har varit viktig i både folktro och folkmedicin.

Jag är utbildad Skogsguide för Finnskogens natur och kultur.

Du behöver kläder och skor avsedda för varierad vandring och efter väder och vind. Dryck, matsäck (fika, lunch). medtages. Extra kläder; tröja, strumpor tex. samt gärna ett sittunderlag kan vara klokt att ta med. Beroende på hur stor gruppen är så beräknas vandring med en fikapaus och en lunchpaus ta 5-6 timmar. 7-torpsleden är drygt 8,2 km. lång och beräknas som medelsvår vandring.

Vi möts på parkeringsplatsen vid sjön Lomsen, nedanför Ritamäki finngård. Hur hittar man till parkeringen: När man kommer till Lekvattnet följer man skyltarna mot ”Ritamäki”.