Kurser

På grund av rådande coronapandemi är det paus i verksamheten. Vi hoppas på att komma igång igen till hösten!

Vi tar emot intresseanmälningar! Maila till Ulrika Jäger: ulrika@gudinnekraft.se

Om inget annat angives så anmäler du dig till kurserna till Lövjerskan, Ulrika Jäger, via ulrika@gudinnekraft.se

Lövjeri- våra förmödrars botekonst. 
Vad är lövjeri? Läkeberget och Eddan, Freja och diserna. Trolldomsprocesser. Element, väderstreck, åkallan. Signerier, verbal magi, magna föremål, galder. Trumresa. Magiskt skapande. Kursen syftar till att ge dig rötter i den nordiska shamanismen och inblick i vår herstoria.

Månens faser.
Månens faser och hur dessa faser kan integreras i magiskt och helande arbete. Örter förknippade med månen. Dygnets tider, veckans dagar i rituellt och ceremoniellt arbete. Mångudinnor. Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg att följa månens faser i din vardag och även för att få struktur i exempelvis ditt ceremoniella och rituella arbete.

Källkult, rödockra, bad och bot. 
Källor och källkult i folktro. Vi åker till en offerkälla. Rödockra. Bränna rödockra. Bad och bot. Moxa. Kursen syftar till att ge dig kunskap i och verktyg för egenvård vad gäller stärkande friskvård, framställning av rödockra från källa till färdig produkt och vad den har använts till som helig färg.

Örtmagi och växtlärare

Under de här dagarna kommer du möta naturens helande krafter med fokus växter och träd. Du får ta del av naturens magiska budskap genom örtmagi och folktro. Du får med dig en medicinpåse och ritualolja hem som du själv har skapat. Vilken är din växtlärare denna sommar? Vad vill växten säga dig? Visa dig? Vad kan växten lära dig och hjälpa dig med och hur? Du kommer att bekanta dig med och lära känna Gudinnan Flora. Hon kan väcka delar av dig som har varit vilande och slumrande. Hon leder dig till att uppskatta jordens skönhet ännu mer och hjälper dig att ta fram nya idéer och planer som du själv vårdar för att få dem att blomstra.

Kusens syftar till att stärka din relation med dig själv med hjälp av shamanska metoder och naturens helande krafter.

 

Naturens husapotek 

Under dessa dagar får du lära dig hur du tar tillvara örter. Du får lära sig att göra egna örtoljor, salvor och tinkturer. Du får med dig ett kompendium med recept på produkter och allmän information om ett 20-tal läkeväxter. däribland några träd, så att du kan göra ett eget litet husapotek med exempelvis hostmedicin och en del andra produkter till husbehov. Du får även göra eget myggmedel som även är effektivt mot fästingar. Kompendium och visst material ingår i kursen. En lista på det du behöver ha med dig till kursen får du i god tid innan kursstart (kallpressad olja såsom olivolja eller rapsolja, tomma glasburkar till örtoljor mm.) Kursen hålls i Karlstad på koloniområdet Kroppkärr i en mysig trädgård och stuga. Vi örtvandrar i närområdet.

Under dessa dagar får du lära dig hur du tar tillvara örter. Du får lära sig att göra egna örtoljor, salvor och tinkturer. Du får med dig ett kompendium med recept på produkter och allmän information om ett 20-tal läkeväxter. däribland några träd, så att du kan göra ett eget litet husapotek med exempelvis hostmedicin och en del andra produkter till husbehov. Du får även göra eget myggmedel som även är effektivt mot fästingar. Kompendium och visst material ingår i kursen. En lista på det du behöver ha med dig till kursen får du i god tid innan kursstart (kallpressad olja såsom olivolja eller rapsolja, tomma glasburkar till örtoljor mm.) Kursen hålls i Karlstad på koloniområdet Kroppkärr i en mysig trädgård och stuga. Vi örtvandrar i närområdet.

NATURRETREAT i Norra Värmland Naturretreat i Norra Värmland, i Matilla i hjärtat av Finnskogen. Garanterat kraftfullt magiska upplevelser i unik miljö. Värt att nämnas är att det pågår ett nomineringsarbete, ett projekt, för att Finnskogen skall bli ett världsarv.

Ur innehållet: Trumresor. Ceremonier. Kraftplatser. Vedeldad bastu. Magiska bad. Sejd. Sejd är en teknik som öppnar våra sinnen och lär oss att lita till vår inneboende intuition och förmåga till bot. Att färdas i Urds väv kan även ge länkar och sammankopplingar till våra förlevande. Du ges djup inblick och upplevelse i nordisk shamanism när den är som starkast.

Ur innehållet: Ceremonier. Vedeldad bastu. Magiska bad. Sejd. Sejd är en teknik som öppnar våra sinnen och lär oss att lita till vår inneboende intuition och förmåga till bot. Att färdas i urds väv kan även ge länkar och sammankopplingar till våra förlevande. Du ges djup inblick och upplevelse i nordisk shamanism när den är som starkast.

Platsen för retreaten är i Norra Värmland, i Finnskogen, där läkekunniga traditionsbärare verkat och levt. Detta är en kraftfull plats för botekonst, folktro, trolldom, och örtmagi. Finnskogen är ett område som befolkades under 1600-talet av människor från Savolax, nuvarande Finland, då den svenske kungen bjöd in bönder från de östra delarna av det dåtida svenska riket. Skogarna var svåra att leva i och bönderna från Savolax var experter på svedjebruk, ett slags jordbruk där skogen huggs ner och bränns för att sedan odla i askan i marken. Det krävde stor kunskap att kunna leva i skogen, av skogen och med skogen. Området Finnskogen sträcker sig 14 mil nord/syd och 7 mil öst/väst från Arvika kommun till Trysil i Norge. Föreställningsvärlden var en blandning av andetro, magi och kristen livssyn. Spår av detta lever kvar genom bland annat musik, berättelser och ristningar.

Rökstuga- pörte
Skogsfinnarna förde med sig traditionen att värma upp bostadshus med rökugnar. Rökugnen är en ugn utan skorsten. Det heta röken sprider sig under taket i stugan för att stig upp genom ett vädringsspjäll i stugtaket. Rökugnen ger stor effekt och värmen varar länge. Vi inleder våra dagar tillsammans på torsdagskvällen med en enklare måltid för att sedan uppleva rökstugan tillsammans. Kurt Eide som bott och verkat i Finnskogen sedan 1980-talet blir vår guide genom denna resa och han kommer även berätta om Finnskogens historia. Rökstugan på Mattila är den enda i världen som eldas i regelbundet och den är föremål för forskningsstudier i rökstugeeldningens praktiska hantering. Detta är en helt unik upplevelse. Detta är således inte ett bastubad.

RUNOR
Runor och runorakel. Djurriket, fylgja, hamnskifte, själsaspekter.
Datum och ytterligare information presenteras inom kort!

ÅRSHJULET
Året och dess solvändor. Årets högtider. Ceremonier. Övriga högtider såsom Vårfrudagen och tranafton.
Datum och ytterligare information presenteras inom kort!

Diplomering.
Examen och diplomering till Lövjerska. Du presenterar ditt examensarbete. Du får lära dig en ritual som du har användning för i ditt utövande som lövjerska. Vi håller en initieringsceremoni där du erhåller ditt diplom. Lövjerskesmycket i silver ingår i kursavgiften. Detta smycke skapas enbart till lövjerskor av Sara Liljegren, Brisingasmycket.

Supersammanfattning av hela utbildningen till Lövjerska, totalt nio delar:
Under vissa kursdelar kan det bli långa dagar då vi behöver åka till någon kraftplats. Kostnad för transport (eventuellt hyrbil) tillkommer vid dessa tillfällen. Alla kursdelar bildar tillsammans kunskap i utövande inom den nordiska shamanismen, som Lövjerska. Jag har valt att hålla benämningen Lövjerska och lövjeri istället för Häxa och häxkonster. Kanske är det samma sak men det framkommer i min forskning, genom exempelvis trolldomsprocesserna att Lövjerskorna var den så kallade vita magins utövare. En del av arbetet är teoretiskt grundad och en del är magisk.  Utbildningen syftar till att du självständigt kan verka som lövjerska genom att bland annat;
-få fördjupad känsla och kunskap för naturen som helande och botande
-du kan tillreda salvor, oljor och tinkturer
-du stärker ditt inre ledarskap som ger avtryck i det yttre
-väcka lust och glädje, nyfikenhet och kunskap i vår nordiska flora och människors tankegångar om bot o leverne i vår nordiska historia (folktro).
-ge insikt i och känsla för shamansk grundtro.
Du fördjupar dig i lövjeri och naturens medicin. Ceremoniellt arbete och hur att kraftsätta föremål ingår, övergångsriter berörs, även kraftplatser och källkult. Efter fullgångna kursdelar och eget arbete som redovisats diplomeras du till Lövjerska.

Lövjerskan arbetar på flera orter, med bas i Värmland