Kategorier
Uncategorized

Lappnäsudden – kulthus och gravrösen

Lappnäsudden ligger några kilometer från Ivarsbjörke på östra sidan om Fryken. Här finns en 3000- årig bronsåldersplats.

Lappnäsuddens rösen med Tossebergsklätten och Fryken

De gravrösen som finns på platsen har använts ungefär mellan 1300/1400 f.Kr. – 400 e.Kr.

På platsen finns även en låg stenmur som antyder formen av ett hus. Detta är enligt arkeologer Värmlands största kulthus. Kulthuset på Lappnäsudden mäter 20 gånger 8,5 meter.

Kulthus

Kulthuset är placerat direkt på hälleberget omgivet av ett tiotal gravrösen. Exakt hur kulthus använts går inte att veta säkert men de har troligen använts för någon form av ceremonier.

Det är som ett inhägnat heligt rum. Kan det ha varit ett sätt att koppla de levande och döda till varandra? De levande på utsidan och de döda på insidan?

Jag är nyss hemkommen från en fin meditation och ceremoniellt arbete på platsen. Korparna kom flygande över mig, från norr mot söder. Kraftfullt och vackert!

På väg mot bilen fick jag ytterligare gåvor av naturen: svamp och grankåda. Jag känner mig så tacksam och rik att få ta del av allt detta vackra och att få bo och leva mitt i det.

Kategorier
Uncategorized

Frostbrunnsdalens trefaldighetskälla

Människor har sedan tusentals år gått till källor för att dricka av, och tvätta sig, i källvatten.

När källvatten rinner mot norr anses vattnet ha särskilt heliga och läkande krafter. I kristendomen kallas en sådan källa för trefaldighetskälla.

Vattnet i Frostbrunnsdalens trefaldighetskälla är grundvatten som strömmar med självtryck.

I botten av dammarna kan man se ett flertal ”kokande” punkter. Vattnet uppför sig artesiskt, det bubblar upp av det höga trycket.

Frostbrunnsdalen har under tusentals år varit en viktig samlingsplats, tack vare källvattnet. Ordet ”frostbrunn” kommer från fornnordisk tid. Dalen är en forntida offerplats och dess namn har satts samman med fruktbarhetsgudar som Frö, Fröj och Frej.

Frostbrunnsdalen är en 1,1 km lång dal. Källvatten strömmar fram i dalens släntfot och i ett flertal ”kokande” punkter. Det totala källflödet har beräknats till 150-200 liter/sekund.

Flora intresserade sig också för vattnets kraft.

Detta är en plats jag gärna besöker och känner ett behov av att återkomma till. För mig är kontakten med naturen och de läkande krafterna de viktigaste. Jag tar tacksamt emot vattnet och dess fina energier och använder det bland annat i tillverkning av mina blomsteressenser.

Området är sedan 1978 ett naturreservat.

Tack!