Uncategorized

Lappnäsudden – kulthus och gravrösen

Lappnäsudden ligger några kilometer från Ivarsbjörke på östra sidan om Fryken. Här finns en 3000- årig bronsåldersplats. Lappnäsuddens rösen med Tossebergsklätten och Fryken De gravrösen som finns på platsen har använts ungefär mellan 1300/1400 f.Kr. – 400 e.Kr. På platsen finns även en låg stenmur som antyder formen av ett hus. Detta är enligt arkeologer […]

Uncategorized

Frostbrunnsdalens trefaldighetskälla

Människor har sedan tusentals år gått till källor för att dricka av, och tvätta sig, i källvatten. När källvatten rinner mot norr anses vattnet ha särskilt heliga och läkande krafter. I kristendomen kallas en sådan källa för trefaldighetskälla. Vattnet i Frostbrunnsdalens trefaldighetskälla är grundvatten som strömmar med självtryck. I botten av dammarna kan man se […]