Lövjeri- våra förmödrars botekonst

LÖVJERSKAN- Den Nordiska Läkekvinnan

Här finner du kurser kopplat till nordisk folkmedicin och folktro. Datum för kursdelarna finns under ”kalender”.

Vi kan inte veta exakt hur en lövjerska eller tietäjä arbetat men vi kan genom spåren ur immateriellt kulturarv ana och finna stark vägledning. Genomgående under kurserna är reflektioner och tankegångar ur bland annat folktro och folkmedicin. Vi hämtar visdom ur det förflutna som vi strävar efter att översätta till något vi har bruk för idag och i framtiden.

Lövjeri- Våra förmödrars botekonst. Vad är en lövjerska? Läkeberget och Eddan, Freja och diserna. Trolldomsprocesser. Signerier, verbal magi, magna föremål. Element och väderstreck. Örtamulett.

I Tietäjäs fotspår. Vi följer spåren från en av Finnskogarnas sista traditionsbärerskor Kajsa Vilhuinen. Runosånger och signerier/läsningar. Ristningar och tecken på skogen. Träddyrkan och magi. Vi besöker bland annat Kajsas gamla boplats. Inblick i Kalevala, Finlands nationalepos. Botesten i stort och smått.

Månen, ceremonier och åkallan. Element och väderstreck. Året och dess solvändor. Årets högtider. Övriga högtider såsom Vårfrudagen, tranafton mfl. Månens faser i folktro och medeltida klostermedicin; hur dessa faser enligt tradition kan integreras i sådd och skörd och i helande arbete.

Kaisa Vilhuinen, Finnskogens sista traditionsbärerska/ Tietäjä.Kurserna är både teoretiska, praktiska och magiska. Vi möter, och lär känna, de nio diserna på Läkeberget, Lyfjaberg, vi möter växtriket, mineralriket och djurriket. Vi väver samman handen och hjärtats väg genom magiska knyten och annat skapande. Vi går igenom hur element, väderstreck, solvändor och månens faser traditionellt har använts i lövjerskans och tietäjäs arbete och i medeltida klostermedicin, botesten i stort och smått.

Lite om kursernas syften:

– vägleda till att ge en fördjupad känsla och kunskap för naturen som helande och botande.

-väcka lust och glädje, nyfikenhet och kunskap om och i vår nordiska flora.

– ge inblick i gågna tiders förhållningssätt och bruk om bot o leverne i vårt nordiska kulturarv.

Du fördjupar dig i lövjeri och naturens helande förmågor. Ceremoniellt arbete och hur att kraftsätta föremål, övergångsriter berörs, även kraftplatser och källkult.

Kurserna är fristående.

Godkänd för F-skatt.