Lövjeri

LÖVJERSKAN- Den Nordiska Läkekvinnan

På grund av rådande coroanpandemi har vi paus i verksamheten. Vi hoppas på att komma igång till hösten igen!

Lövjeri- Våra Förmödrars Botekonst

Lövjeri är ett mycket gammalt fornnordiskt ord som kommer av isländskans lyf, lif, som ursprungligen har betytt läkemedel och betecknar botande med hjälp av örter. Utan lövjerskorna och deras kunskaper hade vi inte överlevt. Lövjeri är läkning och medicin. Lövjeri har en starkt andlig och kvinnlig förankring med starka rötter i den nordiska shamanismen. Vi kan läsa redan i Eddan, i Fjölsvins ordskifte, om Lyfjaberg, Läkeberget, där Freja och hennes nio kvinnliga medhjälpare, diserna, höll till. Under 1500-1700 talen kunde människor i Sverige bli åtalade för att ha utövat lövjeri eller trolldom. Lövjerskorna ansågs vara den vita magins utövare.

Lövjerskor var i stor utsträckning botare, ”de kloka”, som befolkningen anlitade när någon människa eller djur blivit sjuka. När människor gick till lövjerskor för bot och hjälp var en del av behandlingen teoretisk genom läkeörter och en del rituell/magisk genom exempelvis örtmagi i form av trollpåsar eller signeri, det vill säga verbal magi.

Lövjerskor arbetar med lövjeri. Lövjeri är naturens medicin och visdom, naturpedagogik, örtmagi, ritual och ceremoni. Lövjeri är våra förmödrars botekonst. Utmärkande för lövjerskornas utövande är att en del av deras arbete är teoretisk och en del är magisk.

Kurserna är både teoretiska, praktiska och magiska. Vi möter, och lär känna, de nio diserna på Läkeberget, Lyfjaberg, vi möter växtriket, mineralriket och djurriket. Vi väver samman hand, själ och hjärta genom örtmagi, magiska knyten och skapande av läkande produkter såsom salvor, tinkturer, oljor med mera. Vi går igenom hur element, väderstreck och månens faser kan användas i lövjerskans arbete, botesten i stort och smått, genomgång av shamanska metoder, kraftplatser, källor och källkult, bränna rödockra, använda rödockra, beskydd och rening av dig och ditt hem, metoder för kraftåterhämtning, solvändor, årshjulet med mera.Genomgående under kurserna är reflektioner och tankegångar ur folktro, örtmedicin och magi. Under kurserna diskuterar vi hur en lövjerska kan arbeta och verka idag.

Om du önskar djupare vägledning samtidigt som du går dessa kurser ges rabatt på vägledande sessioner. Du bokar tid via mail eller telefon. Du kommer inom kort att kunna boka via ”boka direkt”.

För diplomering är samtliga kurser obligatoriska.

Varje kursdel innehåller praktiska moment som tillexempel att skapa amuletter och örtknyten för olika ändamål. Ur innehållet: örtmagi, läkeväxter, göra salvor, tinkturer och andra produkter, meditation, trumresor och ceremonier.

Kursprogrammet presenteras kortfattat nedan, med reservation för mindre justeringar. Under kurserna ingår visst material samt kaffe/te. Du får information om vad du behöver ha med dig inför varje kursdel. Priserna är inklusive moms. Godkänd för F-skatt. Övrigt som kan vara bra att veta är att det ibland finns en katt på plats.


Lövjeri- våra förmödrars botekonst. Läkeberget och Eddan, Freja och diserna. Trolldomsprocesser. Element, väderstreck, åkallan. Signerier, verbal magi, magna föremål, galder. Trumresa. Magiskt skapande. Kursen syftar till att ge dig rötter i den nordiska shamanismen och inblick i vår herstoria.

Månens faser och hur dessa faser kan integreras i magiskt och helande arbete. Örter förknippade med månen. Dygnets tider, veckans dagar i rituellt och ceremoniellt arbete. Mångudinnor.  Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg att följa månens faser i din vardag och även för att få struktur i exempelvis ditt ceremoniella och rituella arbete.

Källor och källkult i folktro. Vi åker till en offerkälla. Rödockra. Bränna rödockra. Bad och bot. Moxa.

Naturens husapotek. Under dessa dagar får du lära dig hur du tar tillvara örter. Du
får lära sig att göra egna örtoljor, salvor och tinkturer. Du får med dig ett kompendium med recept på produkter och allmän information om ett 20-tal läkeväxter, däribland några träd, så att du kan göra ett eget litet husapotek med exempelvis hostmedicin och en del andra produkter till husbehov. Du får även göra eget myggmedel som även är effektivt mot fästingar. Kompendium och visst material ingår i kursen. En lista på det du behöver ha med dig till kursen får du i god tid innan kursstart (kallpressad olja såsom olivolja eller rapsolja, tomma glasburkar till örtoljor mm.). Kursen hålls i Karlstad på koloniområdet Kroppkärr i en mysig trädgård och stuga. Vi örtvandrar i närområdet.


Naturretreat i Norra Värmland, i Matilla i hjärtat av Finnskogen. Garanterat kraftfullt magiska upplevelser i unik miljö. Värt att nämnas är att det pågår ett nomineringsarbete, ett projekt, för att Finnskogen skall bli ett världsarv.

Ur innehållet: Trumresor. Ceremonier. Sejd. Kraftplatser. Vedeldad bastu. Magiska bad.

Shamanska metoder såsom sejd, trumresor, landskapsgång, uteseta/utesittning,ceremonier. Vedeldad bastu. Magiska bad.

Platsen är Norra Värmland mitt i hjärtat av Finnskogen där läkekunniga traditionsbärare verkat och levt. Detta är en kraftfull plats för botekonst, folktro, trolldom, och örtmagi. Finnskogen är ett område som befolkades under 1600-talet av människor från Savolax, nuvarande Finland, då den svenske kungen bjöd in bönder från de östra delarna av det dåtida svenska riket. Skogarna var svåra att leva i och bönderna från Savolax var experter på svedjebruk, ett slags jordbruk där skogen huggs ner och bränns för att sedan odla i askan i marken. Det krävde stor kunskap att kunna leva i skogen, av skogen och med skogen. Området Finnskogen sträcker sig 14 mil nord/syd och 7 mil öst/väst från Arvika kommun till Trysil i Norge. Föreställningsvärlden var en blandning av andetro, magi och kristen livssyn. Spår av detta lever kvar genom bland annat musik, berättelser och ristningar.

Rökstuga- pörte
Skogsfinnarna förde med sig traditionen att värma upp bostadshus med rökugnar. Rökugnen är en ugn utan skorsten. Det heta röken sprider sig under taket i stugan för att stig upp genom ett vädringsspjäll i stugtaket. Rökugnen ger stor effekt och värmen varar länge. Vi inleder våra dagar tillsammans på torsdagskvällen med en enklare måltid för att sedan uppleva rökstugan tillsammans. Kurt Eide som bott och verkat i Finnskogen sedan 1980-talet blir vår guide genom denna resa och han kommer även berätta om Finnskogens historia. Rökstugan på Mattila är den enda i världen som eldas i regelbundet och den är föremål för forskningsstudier i rökstugeeldningens praktiska hantering. Detta är en helt unik upplevelse. Detta är således inte ett bastubad.


Runor och runorakel. Djurriket, fylgja, hamnskifte, själsaspekter.

Året och dess solvändor. Årets högtider. Ceremonier. Övriga högtider såsom Vårfrudagen och tranafton.

Diplomering
Examen och diplomering till Lövjerska. Du presenterar ditt examensarbete. Du får lära dig en ritual som du har användning för i ditt utövande som lövjerska. Vi håller en initieringsceremoni där du erhåller ditt diplom. Lövjerskesmycket i silver ingår i kursavgiften. Detta smycke skapas enbart till lövjerskor av Sara Liljegren, Brisingasmycket.

Under vissa kursdelar kan det bli långa dagar då vi behöver åka till någon kraftplats. Kostnad för transport (eventuellt hyrbil) kan tillkomma vid dessa tillfällen.

Alla kursdelar bildar tillsammans kunskap i utövande inom den nordiska shamanismen, som Lövjerska. Utbildningen syftar till att du självständigt kan verka som lövjerska genom att bland annat;
-få fördjupad känsla och kunskap för naturen som helande och botande
-du kan tillreda salvor, oljor och tinkturer
-du stärker ditt inre ledarskap som ger avtryck i det yttre
-väcka lust och glädje, nyfikenhet och kunskap i vår nordiska flora och människors tankegångar om bot o leverne i vår nordiska historia (folktro).
-ge insikt i och känsla för shamansk grundtro.

Du fördjupar dig i lövjeri och naturens medicin. Ceremoniellt arbete och hur att kraftsätta föremål ingår, övergångsriter berörs, även kraftplatser och källkult. Efter fullgången utbildning och eget arbete som redovisats diplomeras du till Lövjerska.

HANDLEDARUTBILDNING– för lövjerskor
Denna utbildning öppnar tidigast under 2021 och ger dig möjlighet och kunskap i att hålla grupper inom lövjeri.
Förkunskapskrav: utbildning som lövjerska, fördjupad kunskap inom ceremoniledarskap genom lövjerskans Prästinneutbildning/ ceremoniledarekurser samt minst ett års erfarenhet som lövjerska.

Välkommen att vandra i kraftens spår!