Lövjeri- våra förmödrars botekonst

LÖVJERSKAN- Den Nordiska Läkekvinnan

Här finner du kort information om de olika kursdelarna.

1.Vilda växter och träd för vardagsbehov. Att göra egna växtoljor, teer, salvor, tinkturer. Kompendium om ett antal vilda växter och träd med olika recept ingår. Inslag av folkmedicin. Utrustningslista om vad du behöver ha med dig skickas i god tid innan kursstart (exempelvis glasburkar, olja, sax).

2.Örtmagi och växter i folktro. Etnobiologi; folkmedicin, folklig botanik, folktro. Örtmagi i tillexempel knyten och oljor.

3.Lövjeri- Våra förmödrars botekonst. Vad är en lövjerska? Läkeberget och Eddan, Freja och diserna. Trolldomsprocesser. Signerier, verbal magi, magna föremål. Örtamulett.

4.I Tietäjäs fotspår. Vi följer spåren från en av Finnskogarnas sista traditionsbärerskor Kajsa Vilhuinen. Runosånger och signerier/läsningar. Ristningar och tecken. Ett antal örters traditionella användningsområden på Finnskogen.  Träddyrkan och magi. Vi går till Kajsas gamla boplats. Inblick i Kalevala, Finlands nationalepos. Botesten i stort och smått.

Kaisa Vilhuinen, Finnskogens sista traditionsbärerska/ Tietäjä.

5.Mariablomster och folktro. Vi tittar på kvardröjande Maria-tro i svenskt bondesamhälle. Hur kan vi hitta spår av urgammal nordisk läkekonst genom Maria? Medeltida klostermedicin.

6.Månen, elementen och väderstrecken. Här presenteras innehåll som hålls under exempelvis årets solvändor och högtider, enstaka evenemang samt under retreater i samarbete med andra aktörer! Ceremonier. Element, väderstreck, åkallan. Året och dess solvändor. Årets högtider. Övriga högtider såsom Vårfrudagen, tranafton mfl. Månens faser och hur dessa faser kan integreras i magiskt och helande arbete. Dygnets tider, veckans dagar i rituellt och ceremoniellt arbete.

Du kan välja själv vilka kursdelar du vill gå, alla kurser är fristående. Anmälan sker till Ulrika Jäger via ulrika.etologen@gmail.com

Betalning sker till bankgiro 431-7327eller företagsswish 1234523403. Alla priser är inklusive moms.

Du som kursdeltagare kommer att få en utrustningslista om vad du behöver ha med dig till respektive kursdel, tex. oljor till örtoljor och salvor, glasburkar av de slag du behöver, alkohol eller vinäger till tinkturer, tyg till knyten etc. Visst material kommer att ingå. Vi behöver åka bil ibland när vi ska till platser på skogen och du har din egen bil, eller så gör upp om samåkning, ingen ersättning utgår för detta. Det kommer tillfällen när vi behöver ordna med vissa saker såsom ved och vi får hjälpas åt att ordna med det. Du tar själv med den mat du vill äta och det du behöver dricka. När kurserna hålls på Finnskogen, i Värmland, finns det stugor att boka genom tex. Skogsängan gård i Lekvattnet eller Mattila.

Genom etnobiologi kan vi studera människors förhållningssätt och bruk av växter. Även om allt inte går att översätta till något vi kan använda idag så finns det spår från ursprungligt tankesätt som hjälper till att levandegöra en svunnen tid.

Lövjeri är ett mycket gammalt fornnordiskt ord som kommer av isländskans lyf, lif, som ursprungligen har betytt läkemedel och betecknar botande med hjälp av örter. Utan de läkekunniga lövjerskorna hade folk och fä inte överlevt.  Lövjeri har en starkt kvinnlig förankring med starka rötter i Norden. Lövjerskor arbetar med lövjeri. Lövjeri är naturens medicin och visdom, naturpedagogik, örtmagi, ritual och ceremoni. Lövjeri är våra förmödrars botekonst.

När vi tittar på ordet ”lövjerska” ur ett genusperspektiv kan vi se att ordet är förbundet till den kvinnliga sfären. Precis som med ”sjuksköterska” så är du sjuksköterska oavsett om du är kvinna eller man. Sjukskötare är något annat. När vi säger ”tjejfotboll” eller ”tjejhockey” visar språket att det finns en avvikelse från normalitet, det vill säga att ”fotboll” och ”hockey” är förbundet till den manliga sfären. I min forskning har jag funnit ordet lövjekarl. Där ser vi avvikelsen från normalitet.

Rölleka. 

Kurserna är både teoretiska, praktiska och magiska. Vi möter, och lär känna, de nio diserna på Läkeberget, Lyfjaberg, vi möter växtriket, mineralriket och djurriket. Vi väver samman handen och hjärtats väg genom magiska knyten och skapande av läkande produkter såsom salvor, tinkturer, oljor med mera. Vi går igenom hur element, väderstreck, solvändor och månens faser kan användas i lövjerskans arbete, botesten i stort och smått, genomgång av shamanska metoder, besök på kraftplatser med mera.

Genom det immateriella kulturarvet finner vi väldigt stark vägledning och genomgående under kurserna: reflektioner och tankegångar ur folktro, örtmedicin och magi. Vi diskuterar hur en lövjerska kan arbeta och verka idag.

Vi kan läsa i Eddan, i Fjölsvins ordskifte, om Lyfjaberg, Läkeberget, där Freja och hennes nio kvinnliga medhjälpare, diserna, höll till. Under 1500-1700 talen kunde människor i Sverige bli åtalade för att ha utövat lövjeri eller trolldom. Lövjerskorna var den vita magins utövare.

Lövjerskor var i stor utsträckning botare, ”de kloka”, som befolkningen anlitade när någon människa eller djur blivit sjuka. När människor gick till lövjerskor för bot och hjälp var en del av behandlingen teoretisk, t.ex. örtmedicinsk, och en del rituell/magisk.

Kurserna syftar bland annat till att:

– vägleda till och ge en fördjupad känsla och kunskap för naturen som helande och botande

– du kan tillreda salvor, oljor och tinkturer

-väcka lust och glädje, nyfikenhet och kunskap om och i vår nordiska flora.

– ge inblick i gågna tiders förhållningssätt och bruk om bot o leverne i vårt nordiska kulturarv.

Du fördjupar dig i lövjeri och naturens medicin. Ceremoniellt arbete och hur att kraftsätta föremål ingår, övergångsriter berörs, även kraftplatser och källkult.

Godkänd för F-skatt.