Lövjeri

LÖVJERSKAN- Den Nordiska Läkekvinnan

Kursverksamheten i lövjeri öppnar igen under 2022!

För dig som vill gå hela utbildningen så består den av åtta fristående kurstillfällen plus en nionde för diplomering. Genom att kurserna inte är knutna till ett program så binder vare sig du eller lövjerskan upp er till ett helt program och båda parter kan känna om det är rätt väg att vandra tillsammans eller ej. Kurserna är öppna för alla och inte processbundna. Vissa kursdelar kan komma att hållas flera gånger under ett år. Kurserna heter ”Del 1, Del 2” osv men måste nödvändigtvis inte hållas i den ordningen. Så observera datum! Tidsåtgången för alla kursdelar är ungefär 2 år.

För dig som önskar djupare vägledning samtidigt som du går dessa kurser ges rabatt på vägledande sessioner. Du bokar tid via mail eller telefon och framöver även via boka direkt.

För diplomering är samtliga kurser obligatoriska samt ett nionde utbildningstillfälle för examen och diplomering. I samband med din anmälan inför den nionde träffen får du en uppgift som du självständigt arbetar med och som redovisas inför diplomering. Visst antal handledningstimmar ingår.

Varje kursdel innehåller praktiska moment som tillexempel att skapa amuletter och örtknyten för olika ändamål. Övrigt ur innehållet är även örtmagi, meditation, trumresor och ceremonier. Kännetecknande för lövjeri är just att en del är teoretisk och en del är magisk. Kursprogrammet presenteras kortfattat nedan, med reservation för mindre justeringar.  Om du av någon anledning får förhinder så återbetalas 60% av kursavgiften. Observera att det är begränsat antal deltagare och din plats är säkrad först när hela avgiften är inbetald. Om du önskar ett kursintyg så meddela det i samband med din anmälan. Kompendium ingår vid varje kurstillfälle och du får även tips på litteratur om du vill fortsätta ditt eget sökande och lärande.

För dig som tidigare gått denna utbildning hos Lövjerskan finns, i mån av plats, möjlighet att delta i kurserna för att repetera och uppdatera dina kunskaper. Du ges då ett reducerat pris.

Under kurserna ingår visst material samt kaffe/te. Du får information om vad du behöver ha med dig inför varje kursdel.

Det finns en katt på plats.

Del 1. Lövjeri. Läkeberget och Eddan, Freja och diserna. Trolldomsprocesser. Element, väderstreck, åkallan. Signerier, verbal magi, magna föremål. Trumresa. Magiskt skapande.

Del 2.Månens faser och hur dessa faser kan integreras i magiskt och helande arbete. Dygnets tider, veckans dagar i rituellt och ceremoniellt arbete.

 

Del 3. Året och dess solvändor. Årets högtider. Ceremonier. Övriga högtider Vårfrudagen, tranafton mfl.

 

Del 4. Källor och källkult. Rödockra. Bad och bot. Moxa.

 

Del 5. Naturens medicin. Att göra egna örtoljor, teer, salvor, tinkturer. Litet husapotek. Utrustningslista skickas i god tid innan kursstart.

 

Del 6 och 7 Kurserna hålls i kombination som naturretreat i Norra Värmland, i hjärtat av Finnskogen. Garanterat kraftfullt magiska upplevelser i unik miljö.

Naturens visdom del 6: Kursen hålls i Finnskogen i Norra Värmland.  Ur innehållet: Folkmedicin, folklig botanik, folktro, Mariaväxter i folktro. Trolldom. Ristningar och tecken. Trumresor. Ceremonier. Sejd. Växtriket och växtlärare. Hur du skapar dina egna blomsteressenser. Vedeldad bastu. Magiska bad.

 

Naturens visdom del 7. Kursen hålls i Finnskogen i Norra Värmland. Ur innehållet: Shamanska metoder såsom sejd, trumresor, landskapsgång, uteseta/utesittning, magna föremål, träd; trädkult, träddyrkan, trädens medicin. Ceremonier. Kraftplatser. Trolldom. Ristningar och tecken. Örtmagi. Vedeldad bastu. Magiska bad.

 

Platsen för kurserna är i hjärtat av Finnskogen där läkekunniga traditionsbärare verkat och levt. Detta är en kraftfull plats för botekonst, folktro, trolldom, och örtmagi. Finnskogen är ett område som befolkades under 1600-talet av människor från Savolax, nuvarande Finland, då den svenske kungen bjöd in bönder från de östra delarna av det dåtida svenska riket. Skogarna var svåra att leva i och bönderna från Savolax var experter på svedjebruk, ett slags jordbruk där skogen huggs ner och bränns för att sedan odla i askan i marken. Det krävde stor kunskap att kunna leva i skogen, av skogen och med skogen. Området Finnskogen sträcker sig 14 mil nord/syd och 7 mil öst/väst från Arvika kommun till Trysil i Norge. Föreställningsvärlden var en blandning av andetro, magi och kristen livssyn. Spår av detta lever kvar genom bland annat musik, berättelser och ristningar.

Del 8. Runor och runorakel. Djurriket, fylgja, hamnskifte, själsaspekter.

Del 9 Diplomering

Förkunskapskrav: kursdel 1-8.

Examen och diplomering till Lövjerska. Du får undervisning i en ritual som du har användning för i ditt arbete som lövjerska. Visst antal timmars handledning för ditt examensarbete ingår och tid bokas för detta. Du får lära dig en ritual som du har användning för i ditt utövande som lövjerska. Vi håller en fin initieringsceremoni där du erhåller ditt diplom. Lövjerskesmycket i silver ingår i kursavgiften. Detta smycke skapas enbart till lövjerskor av Sara Liljegren, Brisingasmycket.

 

Kurserna hålls i norra Värmland, i Finnskogen. Under vissa kursdelar kan det bli långa dagar då vi behöver förflytta oss till speciella platser.

 

Lövjerskor arbetar med lövjeri. Lövjeri är naturens medicin och visdom, naturpedagogik, örtmagi, ritual och ceremoni. Lövjeri är våra förmödrars botekonst.

Lövjeri är ett mycket gammalt fornnordiskt ord som kommer av isländskans lyf, lif, som ursprungligen har betytt läkemedel och betecknar botande med hjälp av örter.  Utan lövjerskorna hade vi inte överlevt. Lövjeri är läkning och medicin. Lövjeri har en starkt andlig och kvinnlig förankring med starka rötter i den nordiska shamanismen.

Kurserna är både teoretiska, praktiska och magiska. Vi möter, och lär känna, de nio diserna på Läkeberget, Lyfjaberg, vi möter växtriket, mineralriket och djurriket. Vi väver samman handen och hjärtats väg genom magiska knyten och skapande av läkande produkter såsom salvor, tinkturer, oljor med mera. Vi går igenom hur element, väderstreck och månens faser kan användas i lövjerskans arbete, botesten i stort och smått, genomgång av shamanska metoder, kraftplatser, bränna rödockra, använda rödockra, beskydd och rening av dig och ditt hem, metoder för krafthämtning , solvändor med mera.

Genomgående under kurserna är reflektioner och tankegångar ur folktro, örtmedicin och magi. Under utbildningen diskuterar vi hur en lövjerska kan arbeta och verka idag.

Vi kan läsa i Eddan, i Fjölsvins ordskifte, om Lyfjaberg, Läkeberget, där Freja och hennes nio kvinnliga medhjälpare, diserna, höll till. Under 1500-1700 talen kunde människor i Sverige bli åtalade för att ha utövat lövjeri eller trolldom. Lövjerskorna var den vita magins utövare.

Lövjerskor var i stor utsträckning botare, ”de kloka”, som befolkningen anlitade när någon människa eller djur blivit sjuka. När människor gick till lövjerskor för bot och hjälp var en del av behandlingen teoretisk, t.ex. örtmedicinsk, och en del rituell/magisk.

Utbildningen syftar till att du självständigt kan verka som lövjerska genom att bland annat;

– få fördjupad känsla och kunskap för naturen som helande och botande

– du kan tillreda salvor, oljor och tinkturer

– du stärker ditt inre ledarskap som ger avtryck i det yttre

-väcka lust och glädje, nyfikenhet och kunskap i vår nordiska flora och människors tankegångar om bot o leverne i vår nordiska historia (folktro).

-ge insikt och känsla för ”allt” hänger samman (shamansk grundtro)

Du fördjupar dig i lövjeri och naturens medicin. Ceremoniellt arbete och hur att kraftsätta föremål ingår, övergångsriter berörs, även kraftplatser och källkult.

Efter 100% närvaro under 9 kurstillfällen och eget arbete som redovisats diplomeras du till Lövjerska.

 

HANDLEDARUTBILDNING-  för lövjerskor

Denna utbildning öppnar tidigast under 2022och ger dig möjlighet och kunskap i att hålla grupper inom lövjeri. Utbildningen hålls i Värmland.

Förkunskapskrav: utbildning som lövjerska, fördjupad kunskap inom ceremoniledarskap genom lövjerskans ceremoniledarekurser samt minst ett års erfarenhet som lövjerska.

Välkommen att vandra i kraftens spår!