Uncategorized

Marie bebådelsedag- Tranafton- Vårfrudag

Marie bebådelsedag- Tranafton – Vårfrudag Vårfrudagen är den dag i kyrkoåret som Jungfru Marias havandeskap anses börja. Anledningen till att den 25 mars valdes som bebådelsedag var främst att detta var den officiella dagen för vårdagjämningen i äldre tid. Kyrkans lärde menade att världen måste ha skapats just vid vårdagjämningen och i samband med detta […]

Uncategorized

Sverigefinnarnas dag 24 februari

Sverigefinnar är en nationell minoritetsgrupp i Sverige. Den här dagen har firats sedan 2011 och 2012 beslutade Svenska Akademien att den 24 februari ska anges som Sverigefinnarnas dag i Akademialmanackan Syftet med dagen är att synliggöra den sverigefinska minoriteten som en del av det svenska kulturarvet; dess historia, språk och kultur. Att just den 24/2 […]

Uncategorized

Lövjerskans verksamhet inför 2022!

Lövjerskan arbetar med uppdatering av hemsida, planering för kurser och guidade vandringar som startar under sommaren 2022. Somliga delar är nyheter och andra delar är sådant som tillhört Lövjerskans utbud under många år. Genom fördjupad kunskap om skogsfinnar och Värmlands Finnskog kommer stor del av verksamheten att förläggas till Nordvärmland. Jag gick en utbildning under […]

Uncategorized

Sommar

Innerligt tack till er alla som hör av er om önskemål om att komma på kurs! På grund av rådande omständigheter tar vi paus även detta år. Jag har använt tiden under pandemin till att bland annat lära mig ännu mer om Finnskogen och avslutar under hösten en utbildning till skogsguide i natur och kultur. […]

Uncategorized

Disablot, Kyndelsmäss, Imbolc

Ordet ”kyndelsmässa”, som även kallades ” kvindersmäss” är båda varianter på det gamla verbet ”kynda” som betyder att tända. Under katolsk tid var detta en ljusfest, ”missa candelarum”. Det latinska ordet ”candela” betyder ”vax- eller talgljus”. Det fornnordiska ordet ”kyndel” innebär ”fackla”, ”bloss”, eller ”ljus”. Göje månad är ett urgammalt svenskt namn på februari månad. […]

Uncategorized

Lappnäsudden – kulthus och gravrösen

Lappnäsudden ligger några kilometer från Ivarsbjörke på östra sidan om Fryken. Här finns en 3000- årig bronsåldersplats. Lappnäsuddens rösen med Tossebergsklätten och Fryken De gravrösen som finns på platsen har använts ungefär mellan 1300/1400 f.Kr. – 400 e.Kr. På platsen finns även en låg stenmur som antyder formen av ett hus. Detta är enligt arkeologer […]

Uncategorized

Frostbrunnsdalens trefaldighetskälla

Människor har sedan tusentals år gått till källor för att dricka av, och tvätta sig, i källvatten. När källvatten rinner mot norr anses vattnet ha särskilt heliga och läkande krafter. I kristendomen kallas en sådan källa för trefaldighetskälla. Vattnet i Frostbrunnsdalens trefaldighetskälla är grundvatten som strömmar med självtryck. I botten av dammarna kan man se […]

Uncategorized

Tranafton och Vårfrudag

Tranafton och Vårfrudag Vårfrudagen är den dag i kyrkoåret som Jungfru Marias havandeskap anses börja. Anledningen till att den 25 mars valdes som bebådelsedag var främst att detta var den officiella dagen för vårdagjämningen i äldre tid. Kyrkans lärde menade att världen måste ha skapats just vid vårdagjämningen och i samband med detta bör Kristus, […]

Uncategorized

Reportage i Aftonbladet söndag 26 juni 2016

Här kan du läsa ett reportage som var i Aftonbladets söndagsbilaga den 26 juni 2016. Text: Helén Bjurberg Bild: Maria Östlin Vad innebär ditt jobb? Mitt viktigaste uppdrag är att hjälpa människor. Hur jag gör varierar och beror både på personen som vänt sig till mig och problemet i sig, men det kan exempelvis handla […]