Tjänster

De tjänster som erbjuds syftar framförallt till att hjälpa människor att följa sitt livsuppdrag. Varför får vi obalanser i livet? Ibland behövs vägledning för att få disciplin och ordning i tillvaron.

Vi behöver struktur och fokus för att kunna göra gynnsamma och lustfyllda val. De gynnsamma valen underlättar växandet i, och varandet i, vår unika essens. Så att vi kan följa den livsplan och de uppgifter vi är ämnade för.