Kategorier
Uncategorized

Frostbrunnsdalens trefaldighetskälla

Människor har sedan tusentals år gått till källor för att dricka av, och tvätta sig, i källvatten.

När källvatten rinner mot norr anses vattnet ha särskilt heliga och läkande krafter. I kristendomen kallas en sådan källa för trefaldighetskälla.

Vattnet i Frostbrunnsdalens trefaldighetskälla är grundvatten som strömmar med självtryck.

I botten av dammarna kan man se ett flertal ”kokande” punkter. Vattnet uppför sig artesiskt, det bubblar upp av det höga trycket.

Frostbrunnsdalen har under tusentals år varit en viktig samlingsplats, tack vare källvattnet. Ordet ”frostbrunn” kommer från fornnordisk tid. Dalen är en forntida offerplats och dess namn har satts samman med fruktbarhetsgudar som Frö, Fröj och Frej.

Frostbrunnsdalen är en 1,1 km lång dal. Källvatten strömmar fram i dalens släntfot och i ett flertal ”kokande” punkter. Det totala källflödet har beräknats till 150-200 liter/sekund.

Flora intresserade sig också för vattnets kraft.

Detta är en plats jag gärna besöker och känner ett behov av att återkomma till. För mig är kontakten med naturen och de läkande krafterna de viktigaste. Jag tar tacksamt emot vattnet och dess fina energier och använder det bland annat i tillverkning av mina blomsteressenser.

Området är sedan 1978 ett naturreservat.

Tack!